artikel

SELECT Brugconstructie boven de Houthavens: Pontsteiger in Amsterdam door Arons en Gelauff architecten

Architectuur

Door Marieke Giele – Aan de oevers van het IJ is het grootschalige woongebouw Pontsteiger verrezen. In het proces stond het bouwteam, onder leiding van Arons en Gelauff architecten, voor flink wat constructieve uitdagingen. Met een vernuftige bouwsystematiek zijn ze er uiteindelijk in geslaagd om het markante ontwerp daadwerkelijk te realiseren.

In de Houthavens in Amsterdam staat sinds kort het woongebouw Pontsteiger. Arons en Gelauff architecten kwam met een opvallend ontwerp dat als een nieuw baken aan het IJ fungeert. Maar de uitvoering van deze bijzondere vorm had heel wat voeten in de aarde.

Complexe overspanning

Kenmerkend aan de Pontsteiger is de balk van acht verdiepingen, die op een hoogte van 60 meter de skyline bepaalt. In deze balk heeft Arons en Gelauff architecten 66 koopwoningen ondergebracht. Maar daarvoor moest het bouwteam wel een overspanning van ruim 45 meter maken.

De aannemer, constructeur en architect besloten het gebouw eerst in verschillende constructieve delen op te splitsten. Zo kon hij de U-vormige laagbouw los zien van de complexere hoogbouw. En die hoogbouw bestaat weer uit twee op zichzelf staande torens, waar vervolgens een brugconstructie tussenin is gehangen.

Pontsteiger in Amsterdam door arons en gelauff architecten, beeld Ossip van Duivenbode

beeld Ossip van Duivenbode

Prefab torens

Voor de bouw van de torens is het bouwteam uitgegaan van een slim bouwsysteem. Zowel de kernen als de gevelelementen zijn uitgevoerd in een prefab betonconstructie. Daar zijn vervolgens de breedplaatvloeren geplaatst, zodat een stijf geheel ontstaat. iedere verdieping is in ongeveer vijf à zes dagen opgetrokken.

Per verdieping zijn alle elementen steeds nagemeten om bouwfouten te voorkomen. Zo wist de aannemer zeker dat de torens bovenin gelijk uit zouden komen. Bij het maken van een dergelijke overspanning komt het immers aan op millimeterwerk.

Monografie Architectuur over ‘Wonen in hoge dichtheid’

Monografie Architectuur

Er verrijzen steeds meer hoogbouwprojecten in Nederlandse steden. In deze monografie bespreken we de kansen die deze vorm van verdichting biedt.
Lees meer >

Vier spanten

Met vier spanten is de verbinding tussen de twee torens gemaakt. Deze stalen vakwerkliggers van negen meter hoog zijn in de fabriek gefabriceerd en over water naar de bouwlocatie vervoerd. Vervolgens zijn ze heel precies op de achterwanden van de liftschachten en de verzwaarde kolommen opgelegd.

Het inhijsen van de spanten was voor de verschillende betrokken partijen een spannend moment. Deze wegen tussen de 50 en 78 ton, dus de aannemer heeft twee extra zware kranen moeten inzetten.

Brugconstructie

In de noordelijke toren lijken de spanten door te lopen. Met dit gebaar wil de architect een asymmetrie toevoegen aan het ontwerp. In werkelijkheid gaat het om spanten die zijn losgekoppeld van de brugconstructie om inklemming te voorkomen. Op deze stalen draagconstructie rust vervolgens weer het bovenste gedeelte van de noordelijke toren.

Vanaf de achttiende verdieping zijn beide torens verder doorgezet naar boven. Met stalen trekschoren zijn twee spanten aan de 24e verdieping en het dak bevestigd. Uiteindelijk is op deze manier de bijzondere hoogbouw aan het IJ gemaakt.

Dit is het tweede deel in een serie over de Pontsteiger in Amsterdam. De andere publicaties verschenen op 22 april en 13 mei.

Lees verder

 

 

Projectgegevens

Opdrachtgever Dura Vermeer Projectontwikkeling bv, Houten met M.J. de Nijs Ontwikkeling bv, Warmenhuizen
Ontwerp Arons en Gelauff architecten, Amsterdam
Projectarchitecten Floor Arons en Arnoud Gelauff
Medewerkers 2006 – 2010 Thomas Harms, Jan Bart Bouwhuis, Adrie Laan, Menno Mekes, Rianne Kreijne, Barbara Heijl, Bas Schuit, David Smidt van Gelder, Jimmy de Valk, Wouter van Alebeek, Geoffrey Albert, Marrit Veenstra
Medewerkers 2010 – 2014 Jan Bart Bouwhuis
Medewerkers 2014 – 2018 Remco Wieringa, Menno Mekes, Stephanie van Dullemen, Jan Bart Bouwhuis, Annemarie Swemmer, Tjeerd Beemsterboer, Maikel Rentinck, Lennart Snoek, Lard Joordens, Janne Bacchini, Eveline Kranstauber, Jacco van der Linden, Arnoud Neefjes, Jaco Koning, Mark Homminga, Peter Fokkens
Projectleider Remco Wieringa
Bouwtoezicht en directievoering BBA, Heemskerk
Project manager Bouwcombinatie New Cheese Development (Jeroen Koops)
Adviseur constructie Van Rossum raadgevende adviseurs, Rotterdam
Adviseur installaties  Hiensch Engineering, Amsterdam
Adviseur bouwfysica Blonk Advies, Amsterdam en DPA Cauberg Huygen, Amsterdam
Adviseur akoestiek Blonk Advies, Amsterdam en DPA Cauberg Huygen, Amsterdam
Adviseur bouwkosten BAZ, Jan Schuurhuis
Aannemer Dura Vermeer Bouw Midden West, Houten met Bouwbedrijf de Nijs, Warmenhuizen
Interieurarchitect &Prast&Hooft, Amsterdam
Landschapsarchitect Hosper landschapsarchitectuur en stedenbouw, Haarlem
Bruto vloeroppervlakte 64.000 m2
Netto vloeroppervlakte 14.000 m2  parkeer- en bergingenkelder, 2.000 mcommerciële ruimte en lobby’s, 37.000 m2  huurwoningen (252 stuks) en 11.000 m2 koopwoningen (66 stuks)
Bruto inhoud 186.000 m3 bovengronds (paviljoens en woongebouw)
Programma 2-laags ondergrondsparkeren, paviljoens op de begane grond ten behoeve van gebouwentree en horeca/commercieel, 25 woonlagen waarvan 17 lagen huurwoningen en 8 kooplagen
Datum voorlopig ontwerp april 2014
Indiening WABO 29 augustus 2014
Aanvang bouw 5 december 2015
Oplevering maart 2019

Reageer op dit artikel