artikel

ACE stelt zich op achter honorariumregeling Duitse architecten

Architectuur

Door Harm Tilman – De strijd rondom de honorariumtarieven in Duitsland die al bijna vijftien jaar duurt, nadert zijn climax. In een verklaring spreekt de Architect’s Council Europe (ACE) zijn steun uit voor de honorariumregeling die Duitsland nog altijd hanteert.

Tegen de Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) is door advocaat-generaal Maciej Szpunar een rechtszaak voor het Europese Hof van Justitie aangespannen. Volgens hem is deze regeling in strijd met het Europese recht. Ze zou economisch verkeer tussen staten hinderen of in de weg staan. Daarnaast zouden de Duitse architecten niet hebben aangetoond dat deze regeling van belang is voor kwaliteitscontrole en consumentenbescherming.

Onder de kostprijs

De Bund Deutscher Architekten (BDA) stelt daar samen met de Duitse regering tegenover dat juist door het onder kostprijs aanbieden van architectonische diensten en producten de kwaliteit ervan niet valt te garanderen. Volgens de Duitsers is bovendien de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) een beter mechanisme dan de laagste prijs.

Transparantie van honoraria

Met een verklaring hebben de Europese architecten, verenigd in de ACE, zich nu achter hun Duitse collega’s gesteld. De ACE geeft aan dat de rechten van gebruikers zijn gediend bij transparantie van honoraria en competitie op basis van kwaliteit in plaats van prijs. Met goede beschrijvingen van diensten en richtlijnen ondersteun je juist grensoverschrijdende werkzaamheden.

Ondersteuning door BNA

Of de Duitsers de HOAI mogen behouden zal de komende tijd blijken. Desgevraagd laat directeur Fred Schoorl van de BNA weten het proces met grote belangstelling te volgen en de verklaring van de ACE te ondersteunen. Dit is opmerkelijk omdat de BNA ooit vanwege de Europese Mededingingsregels besloot de SR af te schaffen, waar de Duitsers rustig doorgingen met de HOAI.

Schoorl: “Het is te midden van alle reuring over bodemprijzen een interessant proefproces, nu verder in geen enkel land nog sprake is van afspraken over tarieven. Wel van uitwassen als bodemprijzen en gratis dienstverlening. Wij zien ook niet dat de HOAI Nederlandse architecten belemmert in Duitsland. Het lijkt eerder een eenduidig kader te geven voor architectendiensten: welke taken moeten worden verricht en wat is daarvoor een passend honorarium. Dat maakt de Duitse markt transparant en toegankelijk.”

Kwaliteit van dienstverlening

De BNA verwacht dat de Duitse regeling geen stand kan houden. Wel hoopt ze dat het proces beide partijen tot elkaar zal brengen. De BNA zou een honorariumregeling waarin prijsdruk geen onevenredige rol speelt en de focus ligt op de kwaliteit van de dienstverlening, ten zeerste verwelkomen. Wel vraagt ze zich af in hoeverre je kunt aantonen dat de gegarandeerde kwaliteit van architectuur in Duitsland van een hoger niveau is dan de architectuur in de andere lidstaten die zonder HOAI werken.

Lees ook

 

Reageer op dit artikel