artikel

Pi de Bruijn maakte al eerder plannen renovatie Binnenhof

Architectuur

Pi de Bruijn maakte al eerder plannen renovatie Binnenhof
Pi de Bruijn, beeld de Architekten Cie.

Door Marieke Giele – Vorige week maakte staatssecretaris Raymond Knops bekend dat hij Pi de Bruijn wil betrekken bij de renovatie van het Binnenhof. In maart presenteerde De Bruijn echter al ontwerpvoorstellen voor het project. Dat blijkt uit Kamerstukken die de redactie onder ogen kreeg.

De Bouwbegeleidingscommissie, ook wel BBC genoemd, bestaat uit acht Kamerleden aangevuld met vertegenwoordigers van de fractiemedewerkers en de ambtelijke diensten. Samen vertegenwoordigen zij de gebruikers van het Binnenhof. Deze adviescommissie is intensief bij de nieuwe huisvestingsplannen betrokken en vergadert daar regelmatig over. Aangezien het project in 2016 geheim is verklaard, behoren de commissieleden tot een selecte groep die tot in detail is geïnformeerd over de renovatie van het Binnenhof.

Variantenkeuze

Begin december van 2018 vergadert de Bouwbegeleidingscommissie over het Voorlopig Ontwerp voor het Binnenhof. Er liggen drie varianten voor het bouwdeel Nieuwbouw op tafel, die in meer of mindere mate ingrijpen op het bestaande gebouw. De commissie besluit Pi de Bruijn (de Architekten Cie.), de oorspronkelijke architect van dit gedeelte, te betrekken bij de keuze voor een van de varianten.

“De commissie is hierbij van mening dat Pi de Bruijn de mogelijkheid en de ruimte moet krijgen een review van het Structuurontwerp op te stellen en zijn advies over mogelijke bijstelling daarvan voor te leggen aan de BBC en het Presidium.” Zo valt te lezen in het verslag van 6 december 2018.

‘Huisarchitect van de Kamer’

In maart van dit jaar is Pi de Bruijn aanwezig bij een vergadering van de Bouwbegeleidingscommissie. Peter Kuenzli, projectdirecteur renovatie, stelt hem bij deze gelegenheid voor als “huisarchitect van de Kamer”. Hij geeft aan dat Pi de Bruijn de opdracht heeft gekregen voor de toetsing van het volledige Voorlopig Ontwerp. Daarnaast is aan hem gevraagd om een specifieke review uit te voeren over bouwdeel N.

De resultaten presenteert Pi de Bruijn aan de Bouwbegeleidingscommissie: “De heer De Bruijn vertelt dat hij het voorstel voor de renovatie van het Rijksvastgoedbedrijf op hoofdlijnen heeft beoordeeld en dat hij tevens proactief naar andere oplossingen heeft gezocht die passen bij de algemene uitgangspunten van soberheid en doelmatigheid.”

Binnenhof Den Haag, beeld Shutterstock

Binnenhof Den Haag, beeld Shutterstock

Verbetervoorstellen

In zijn presentatie komt Pi de Bruijn ook al met verbetervoorstellen, zo valt te lezen in het verslag van 12 maart jongstleden. Over de inhoud van deze ideeën word je uit het verslag niks duidelijk. Maar de commissieleden reageren positief op de voorstellen van Pi de Bruijn.

“Zij bevragen de heer De Bruijn onder andere op het optimaliseren van de looproutes in het gebouw, de bezoekersingang, de perszalen, het aantal commissiezalen, de archeologie en de veiligheid ten aanzien van het laden en lossen van goederen,” aldus het verslag.

Dertiende architect

In een vergadering van vorige week maakt staatssecretaris Raymond Knops bekend dat hij Pi de Bruijn bij het project gaat betrekken. In zijn ogen zal De Bruijn samen met Ellen van Loon (OMA) verantwoordelijk zijn voor de renovatie van de Tweede Kamer. Pi de Bruijn krijgt in dat geval de opdracht voor gebouw N, het bouwdeel waar hij in maart dus al verbetervoorstellen voor presenteerde.

Op dit moment is er nog geen officiële overeenkomst met de Architekten Cie. Als dat lukt, zal Pi de Bruijn straks als dertiende architect aanschuiven bij de renovatie van het Binnenhof.

Lees verder

 

 

Reageer op dit artikel