artikel

Bouwen en de vierde industriële revolutie

Architectuur

Bouwen en de vierde industriële revolutie
Michael Green Architecture is onderdeel van Katerra

Door Harm Tilman – Als het aan het Amerikaanse bouwbedrijf Katerra ligt, bevindt de toekomst van de bouw zich in geïntegreerde processen en geprefabriceerd bouwen. Op een symposium op de Made Expo in Milaan vormde dit een wenkend perspectief voor de ons omringende landen.

Terwijl de productiviteit in de economie over de gehele linie stijgt, heeft de bouwindustrie te kampen met stagnerende of afnemende productiviteit. “De bouwsector is de minst gedigitaliseerde sector van de economie,” zei Milena Feustel uit Duitsland op de Made Expo in Milaan tijdens een symposium over de vierde industriële revolutie. Volgens een McKinsy rapport uit 2016 investeert de bouwindustrie minder dan twee procent van zijn resultaten in onderzoek en informatietechnologie.

Milena Feustel tijdens het symposium over modulair bouwen op de MADE Expo in Milaan

Modulair bouwen

In de ons omringende landen zijn de overheden druk bezig om het gebruik van nieuwe technologieën en industriële bouwmethoden te bevorderen. In Duitsland heeft de overheid een driestappenplan gelanceerd waarmee het gebruik van BIM bij publieke projecten wordt gestimuleerd. Daarnaast schrijft ze prijsvragen uit voor snelle en betaalbare huisvesting (2000-3000 euro per m2) die inzetten op modulair bouwen en winnende architecten vijf jaar omzet garanderen.

Ook in Engeland zet de overheid in op geïndustrialiseerd bouwen. Zij wil dat de bouw in 2025 vijftig procent sneller en goedkoper is en vijftig procent minder CO2 verbruikt. Ze gunt de komende jaren een half miljard aan opdrachten op voorwaarde dat de inschrijvende bedrijven modulair bouwen.

Phoenix Factory van Katerra

Phoenix Factory van Katerra

Gehele bouwcyclus

Een lichtend voorbeeld in dit opzicht is het Californische bouwbedrijf Katerra, bleek op het symposium. Dit bedrijf dat zichzelf ziet als een tech-bedrijf en in 2015 is opgericht, heeft dit jaar liefst zeventig projecten lopen met een waarde van een miljard USD. Op het symposium wees

Forest Flager tijdens het symposium over modulaire bouwen op de MADE Expo in Milaan

van Katerra op het gegeven, dat terwijl de prijzen van veel producten dalen, in de bouw de huizenprijzen blijven stijgen. Volgens hem is dat niet nodig.

 

Terwijl de bouwwereld grotendeels gesegmenteerd blijft, doorbreekt het Amerikaanse bouwbedrijf Katerra barrières en is het actief in de gehele bouwcyclus. Het bedrijf probeert het bouwproces te stroomlijnen onder andere door principes uit massaproductie en manufactuur toe te passen op haar eigen bedrijfsvoering. Interessant is dat het hoogwaardige architectuur hiervoor ziet als voorwaarde.

Rol van de architect

Katerra is in 2015 opgericht door twee personen afkomstig uit de elektronische industrie. Inmiddels zijn er 4000 mensen werkzaam, voor een deel via overnames. Onlangs verwierf het bedrijf de architectenbureaus Michael Green Architecture uit Vancouver (British Columbia) en Lord Aeck Sargent. Tot de recente aanwinsten behoren verder een lichtleverancier, een betonfabrikant, een ingenieursbureau en diverse aannemers.

Het bouwbedrijf zet in op modulair bouwen, mass customization en automated design. Om de in-efficiency van de bouwindustrie te bestrijden, investeert het bedrijf sterk in massiefhoutbouw. Ze biedt twee configureerbare meergezinswoningtypes van 3 tot 5 verdiepingen aan die voldoen aan de bouwvoorschriften in 48 staten. Het bedrijf is van plan meer geprefabriceerde woningtypes te ontwikkelen. Ook werkt het aan een kantoorgebouw in massiefhoutbouw. Daarnaast ontwikkelt Katerra zijn eigen softwareplatform Apollo dat de gehele cyclus van een bouwproces beslaat. Uiteindelijk verwacht Katerra zeventig procent te gaan besparen op arbeidskosten.

Architecten krijgen in dit scenario een andere rol. Bij Katerra werken nog steeds veel architecten die hetzelfde doen als architecten bij conventionele ontwerpbureaus, vertelt Forest Flagerdesgewenst. Echter een groot deel ervan werkt aan productontwikkeling in teams waar verder ingenieurs, constructeurs en toeleveranciers deel van uit maken. De producten die ze ontwerpen worden vervolgens geassembleerd op de bouwplaatsen. Ze worden vervaardigd in de fabrieken die Katerra over de gehele wereld uit de grond stampt.

Lees verder

 

 

Reageer op dit artikel