artikel

Beste boeken 2018: Jaarboeken en tijdschriften (deel 4)

Architectuur

Door Harm Tilman – Van de jaarboeken op het gebied van architectuur en stedenbouw in Nederland en Vlaanderen tot enkele opvallende nummers van tijdschriften die gelukkig nog steeds verschijnen: in 2018 verschenen veel interessante publicaties op het gebied van architectuur. De Architect selecteerde de meest opmerkelijke boeken van het afgelopen jaar.

Birgit Cleppe, Sofie De Caigny, Christoph Grafe, Rajesh Heynickx, Steven Humblet, Sereh Mandias, Véronique Patteeuw, Bart Tritsmans, Pieter Uyttenhove en Jan Vermeulen, Architectuurboek Vlaanderen 2018. Dit is een mosterdfabriek, uitgave VAI

Deze publicatie presenteert aan de hand van uitgebreid plan- en fotomateriaal vijftig recent gerealiseerde projecten in Vlaanderen. De selectie vormt de aanleiding voor een kritische reflectie op actuele ontwikkelingen in de Vlaamse architectuur. Aan de orde komen actuele thema’s als de poëzie van utiliteitsgebouwen, de verantwoordelijkheid van de architectuur voor het landschap, de exploratie van een nieuwe schaal en de eigenheid van Vlaamse architectuur. De beeldessays delen een sterke interesse in de concrete, fysieke beleving van architectuur.

Kirsten Hannema, Robert-Jan de Kort, Lara Schrijver, Architectuur in Nederland. Jaarboek 2017/18, nai010 Uitgevers

Al ruim dertig jaar biedt Architectuur in Nederland een overzicht van de projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd. De editie van 2017/2018 toont een grote verscheidenheid aan projecten. In de begeleiden essays schrijven de drie redacteuren over de terugtredende overheid, de privatisering van de bouw, het alomtegenwoordige neoliberalisme, en het gebrek aan seriematige woningbouw van goede kwaliteit. Ook wordt opgeroepen om afstand te nemen van de economische logica, het buitengebied op te zoeken en woningbouw niet aan de markt over te laten.

Mark Hendriks, et.al., Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2018, uitgeverij Blauwdruk

Je moet maar durven: een jaarboek stedenbouw uitbrengen zonder daarin het dit jaar geopende centrum van Leidsche Rijn in Utrecht op te nemen. Maar los van deze onbegrijpelijke omissie valt veel te genieten in dit jaarboek dat behalve als reguliere uitgave van tijdschrift de Blauwe Kamer ook als zelfstandig boekwerk is uitgebracht. Volgen hoofdredacteur Mark Hendriks kunnen ontwerpers leren van de projecten en daarmee klaar zijn voor de toekomst. De selectie met twintig voorbeeldprojecten is aangevuld met een verslag van de selectiecommissie onder leiding van Joks Jansen, een essay over het ontwerpen met jong erfgoed, een interview met corporatiedirecteur Thom Aussems en een foto-essay over de droogte van 2018.

Forum, nieuwe reeks 2018-2022

Op 11 maart jongstleden presenteerde de nieuw aangetreden redactie van Forum zijn eerste nummer, getiteld ‘De Hal’. De redactie stelt de vraag: “Als het huis een universum is, wat is de hal van het huis dan?”. Het nummer is het eerste van een nieuwe reeks waarin het huis de uitvalsbasis vormt voor een zoektocht naar de relevantie van architectuur voor het dagelijks leven.

Oase 101, 2018 – Microkosmos. Een zoektocht naar de stad in haar interieurs / Microcosm – Searching for the City in Its Interiors

In de moderne stad verplaatste het leven van alledag zich naar de binnenkant van gebouwen. De interieurs van de warenhuizen, markthallen, administratiegebouwen, musea of theaters worden onderdeel van de ervaring van de stedeling. In de hedendaagse praktijk zijn deze verschillen grotendeels verdwenen; door standaardisering vervagen verschillen in betekenis, maar ook in sfeer. In dit nummer van OASE gaan de samenstellers op zoek naar architectonische projecten voor binnenruimten, die hun betekenis ontlenen aan een specifieke aanpak en een herkenbaar element van auteurschap vertonen.

Lees verder

Reageer op dit artikel