artikel

Rotterdam als pionier van het circulaire bouwen

Architectuur Premium

Rotterdam als pionier van het circulaire bouwen
Erasmusbrug Rotterdam

Stel je voor dat we elk jaar 58 Erasmusbruggen aan verpulverd beton, bakstenen en andere materialen, met een totaal gewicht van 393.783 ton, verspillen. Dat is hoeveel afval de bouwsector in Rotterdam jaarlijks genereert, aldus de cijfers in een mijlpaalrapport. Maar hoe kan je dit afgedankte materiaal omvormen tot een waardevolle hulpbron?

door Max Opray

De gemeente Rotterdam gaf duurzaamheidsexperts Metabolic opdracht om in samenwerking met Circle Economy, Blue City en Spring Associates het rapport Circular Rotterdam te op te stellen. Een belangrijke input voor het plan van de metropool om tegen 2050 een volledig circulaire stad te zijn.

Lees, luister en bekijk hier het Digimagazine Duurzaamheid >

Circulaire processen

Het rapport benoemt bouwafval als een van de grootste kansen. Het afval is niet alleen vertegenwoordigd in de grondstoffen zelf, maar ook in de energie en de belichaamde effecten die samenhangen met de productie van de materialen. Het invoeren van circulaire processen voor alleen beton, de grootste verbruiker van energie in de bouwsector, kan jaarlijks al ongeveer 75.000 ton afval besparen.

Het bouwen van demontabele of flexibele huizen en kantoren met stevige, duurzame materialen voorkomt sloop en zorgt daarmee voor een drastische vermindering van het bouwafval. Door de materialen te belasten in plaats van arbeid is het mogelijk om de arbeidsintensieve eisen van een circulaire constructie te compenseren. Tegelijkertijd creëert dit een structurele werkgelegenheid voor de stad.

Naast deze systeemmaatregelen kan Rotterdam het bouw- en sloopafval ook op andere manieren verminderen. Door de levensduur van bestaande gebouwen te verbeteren en het beperkt verlenen van sloopvergunningen bijvoorbeeld. Als Rotterdam het percentage sloopwoningen met de helft vermindert, scheelt dat op jaarbasis zo’n 190.000 ton aan afval.

Bouwafval

Bouwafval

Lees, luister en bekijk hier het Digimagazine Duurzaamheid >

Van luchtkwaliteit tot sociale cohesie

Duurzaamheidsadviseur Pieter van Exter, een van de coauteurs van het rapport, benadrukt dat de lessen uit het Rotterdamse rapport op veel meer steden zijn toe te passen. “Een van de belangrijkste lessen voor Rotterdam, maar ook voor andere steden, is dat je moet proberen te streven naar een win-win situatie,” aldus Exter. “De circulaire economie gaat niet alleen over de vermindering van koolstofemissies, maar ook over het verbeteren van de gezondheid, luchtkwaliteit, banen en sociale cohesie in de stad.”

Dat komt samen in het voorstel om circulaire sloop- en nieuwbouw logistiek te koppelen aan transportbewegingen door bijvoorbeeld een centraal bouwknooppunt aan de rand van de stad te creëren. In combinatie met schoon vervoer van en naar de bouwplaatsen moet dit minder minder luchtvervuiling, efficiëntere bouwprocessen, meer werkgelegenheid en lagere kosten opleveren. Het rapport voorspelt dat dit een totale uitstootafname van twaalf procent oplevert.

Analyse bouwketen Rotterdam

Analyse bouwketen Rotterdam

Naar een circulaire economie

Naast de bouwsector zijn ook de voedsel- en energiestromen, consumptiegoederen en gezondheidszorg onder de loep genomen. Op dit moment recyclet Rotterdam in totaal 22 procent van zijn vaste afvalstoffen. Uiteindelijk wil de stad het materiaalverbruik tegen 2030 met 50 procent verminderen.

“We staan ​​aan het begin van de daadwerkelijke uitdaging,” aldus Van Exter. “De beleidsaanbevelingen en risicobeheersingsscenario’s zijn geschreven, maar het uitvoeren ervan is makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben nu een voorstel gedaan om de eerste maatregelen in gang te zetten. Tegelijkertijd zijn we bezig met enkele belangrijke maatregelen voor de komende 30 jaar. Deze combineren we met het energietransitieplan dat Rotterdam heeft opgesteld om uiteindelijk toe te werken naar een circulaire economie.”

Digimagazine Duurzaamheid

Dit artikel is afkomstig uit het Digimagazine Duurzaamheid. Lees nu online >
Nog geen abonnee? Vraag een proefmaand aan en lees de Architect direct.

Reageer op dit artikel