artikel

Interview Daan Bruggink: Duurzaamheidscertificaten als aanmoediging richting een circulaire economie

Architectuur Premium

Interview Daan Bruggink: Duurzaamheidscertificaten als aanmoediging richting een circulaire economie
Daan Bruggink

Daan Bruggink, oprichter van ORGA Architect, streeft ernaar om circulaire gebouwen te ontwerpen waar mens en natuur samenkomen. Als voorzitter van de adviesgroep Nieuwbouw en Renovatie geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over het BREEAM.NL keurmerk. Maar hoe kijkt Bruggink zelf aan tegen deze duurzaamheidscertificaten?

door Marieke Giele

“Binnen ons bureau maken we eigenlijk geen gebruik van duurzaamheidscertificaten”, begint Bruggink het gesprek. “Onze opdrachtgevers hechten daar over het algemeen minder waarde aan, maar dat is zeker niet altijd het geval. Voor grote Duitse beleggers zijn die certificaten bijvoorbeeld weer heel belangrijk. Het geeft hen de mogelijkheid om duurzaamheid te vergelijken en op basis daarvan de waarde van een gebouw te bepalen.”

Gebouw Bosweg. Beeld ORGA Architect

Gebouw Bosweg, beeld ORGA Architect

Lees, luister en bekijk hier het Digimagazine Duurzaamheid >

Meer bewustzijn

“Aan de voorkant van de markt hebben de certificaten dan ook een positieve werking”, gaat Bruggink verder. “Het zorgt voor meer bewustzijn bij zowel de opdrachtgever als de architect. Dat heeft in de afgelopen jaren al tot veel duurzamere gebouwen geleid. Uiteindelijk helpen die certificaten toch wel om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.”

“Door aan het begin van een project de doelstelling voor een bepaald certificaat uit te spreken, is de gezamenlijke ambitie meteen helder. Vervolgens fungeren de criteria als duidelijk kader om het ontwerp telkens te toetsen op de duurzaamheid. Architecten kunnen het beoogde certificaat dan ook goed gebruiken als ontwerptool om ontwerpbeslissingen te maken en te verdedigen. Het certificaat heeft in dat opzicht ook veel invloed op de architectuur.”

beeld ORGA Architect

Lees, luister en bekijk hier het Digimagazine Duurzaamheid >

Technische gebouwen

Maar er is nog een lange weg te gaan naar een circulaire economie. “Op dit moment zijn veel certificaten vooral gericht op de energieprestaties van een gebouw. Dat is immers eenvoudig meetbaar en maakt het gemakkelijker om verschillende projecten onderling te vergelijken”, legt Bruggink uit. “En dat vraagt toch vooral om een hoge isolatiewaarde.”

“Helaas levert dat nu bijzonder veel technische gebouwen op. Neem bijvoorbeeld de Zuidas. Daar staan allemaal duurzame kantoren die stuk voor stuk een hoog energielabel hebben. Ik vraag me echter af hoe gezond die gebouwen nou echt zijn. Er zijn nauwelijks natuurlijke materialen gebruikt en in sommige gevallen heb ik mijn twijfels bij de mensvriendelijkheid van het ontwerp.”

Achterhaald

“Er is op dit moment weinig erkenning voor prestaties op het gebied van circulariteit en gezondheid. Die aspecten zijn gewoon nog niet goed geïntegreerd in de verschillende labels. Terwijl we er steeds meer achter komen dat dit belangrijke aspecten zijn voor een integraal duurzaam gebouw”, benadrukt Bruggink.

“In dat opzicht lopen de certificaten telkens achter op de nieuwste ontwikkelingen. Ze gaan uit van meetbare eisen en bewezen principes. Veel innovaties leveren geen punten op. De certificaten faciliteren op deze manier vooral oude ideeën, wat de vernieuwing natuurlijk niet ten goede komt.”

beeld ORGA Architect

Richting circulair bouwen

Voor Bruggink is het dan ook belangrijk dat de labels meer aandacht hebben voor de materiaalkeuzes en een gezonde omgeving. “Ik ben nu ruim drie jaar betrokken bij de advisering over het BREEAM.NL-certificaat”, vertelt Bruggink. “Daarmee richt ik mij op een betere integratie van alle duurzaamheidsaspecten om uiteindelijk de ontwikkeling richting een circulaire economie te stimuleren.”

“Over een of twee jaar komen er nieuwe richtlijnen met meer aandacht voor circulaire en gezonde architectuur. Vanaf dan gaan er natuurlijk veel meer mensen met deze ideeën aan de slag, wat de ontwikkelingen alleen maar ten goede komt. Ik hoop dat de duurzaamheidscertificaten daarin een belangrijke aanmoediging zijn.”

Digimagazine Duurzaamheid

Dit artikel is afkomstig uit het Digimagazine Duurzaamheid. Lees nu online >
Nog geen abonnee? Vraag een proefmaand aan en lees de Architect direct.

Reageer op dit artikel