artikel

Wat staat de architectuur te wachten in 2018? Zeven voorspellingen

Architectuur

In 2016 dacht iedereen dat de crisis voorbij was. 2017 bracht herstel, vooral bij de grote bureaus. In de architectuur zagen we flinke verschuivingen optreden. De iconische architectuur maakte plaats voor een architectuur die nadrukkelijk sociale, educatieve en stedelijke doelstellingen probeert te adresseren. Het kan niet anders of 2018 wordt een groots jaar. Wat staat architectuur te wachten? Harm Tilman blikt vooruit in zeven voorspellingen.

Door Harm Tilman

Groeiende aandacht voor collectieve woonvoorzieningen

De zorg voor ouderen is terug van weg geweest en zal dit jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. Collectieve woonvoorzieningen lijken onderdeel van de oplossing te zijn. Architecten kunnen in dit proces een grote rol spelen. Lees verder >

Woonzorgcentrum OCMW Parkhof Machelen door Korteknie Stuhlmacher Architecten, beeld Maurice Tjon a Tham

beeld Maurice Tjon a Tham

MeToo en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de architectuur

Een equivalent van het Amerikaanse MeToo schandaal is in de Nederlandse architectuur nog niet opgedoken. Het lijkt een kwestie van tijd te zijn. Interessanter is wellicht of de traditionele machtstructuur kan worden geslecht en het aandeel van vrouwen in de beroepsuitoefening zal toenemen. Lees verder >

De idealistische nederzetting Arcosanti door Paolo Soleri

Arcosanti door Paolo Soleri

Klimaat en meer asfalt, gaat dat samen?

Ondanks alle aandacht voor klimaat en duurzaamheid gaat de uitbouw van het Nederlandse wegennet gewoon door, ook al leidt dit tot nieuwe files. Voor structurele oplossingen zoals goed regionaal openbaar vervoer en Road pricing, is vooralsnog minder belangstelling. Lees verder >

Moreelsebrug in Utrecht door Cepezed, foto Lucas van der Wee

beeld Lucas van der Wee

Ontwerp wordt complexer, integraler en inclusiever

Van het ontwerp wordt verwacht dat ze wonen, bouwen, energie en mobiliteit weet te integreren. Om de menselijke ervaring verder te brengen, gaat ze inclusiever te werk. Niet iedereen heeft immers de zelfde wensen of behoeften. Het is een kwestie van tijd voordat dit gewoon is in de manier waarop steden tot stand komen en gebouwen worden ontworpen. Lees verder >

Jump is een voorbeeld van inclusieve architectuur door Arna Mačkić

beeld Arna Mačkić

Groeiende samenwerking tussen architecten en productontwerpers

Van woningen worden tegenwoordig wonderen verwacht. Ze moeten energie produceren en tegelijkertijd vele malen goedkoper worden. Het geeft de samenwerking tussen productontwerpers en architecten vleugels. Lees verder >

Bloomframe door HofmanDujardin

Mens en machine in het niet-stedelijke landschap

In het niet-stedelijkelandschap krijgen die functies hun plaats die vanwege hun omvang niet terecht kunnen in stedelijke omgevingen. Het platteland is daardoor opgenomen in een proces van verandering dat minstens zo hard gaat als in de stad. Volgens de Nederlandse architect Rem Koolhaas bevindt de toekomst voor architectuur zich in deze gerobotiseerde omgevingen. Lees Verder >

beeld Planet Labs

Vakmanschap en bouwcultuur

In de architectuur groeit de belangstelling voor traditie en handwerk en neemt de afwijzing van de sterarchitect grootse vormen aan. Ook de Nederlandse Piraeus groep omarmt begrippen als vakmanschap, materialiteit, duurzaamheid en neutraliteit, maar ziet het ontwerp als een activiteit die is ingebed in een bredere bouwcultuur. Lees verder >

beeld Stefan Müller

Reageer op dit artikel