artikel

Benoeming Paul Kalkhoven aan TU Delft goede zaak volgens Hubert-Jan Henket

Architectuur

Paul Kalkhoven werkt sinds 1986 bij Foster and Partners in Londen. Komend jaar bekleedt hij een gasthoogleraarschap aan de TU Delft. Hubert-Jan Henket licht toe waarom hij dat een goede zaak vindt.

Benoeming Paul Kalkhoven aan TU Delft goede zaak volgens Hubert-Jan Henket

Dat Paul Kalkhoven is benoemd tot hoogleraar Architectural Engeneering aan de TU Delft is belangrijk nieuws voor de toekomst van het Nederlandse bouwen. Immers, hij is niet alleen een plezierig en zeer kundig man, hij neemt ook een enorme voorraad praktijkervaring mee over het gedrag van gebouwen uit het bureau Foster and partners. En hij heeft het voornemen deze ervaring te gaan delen.

In het midden van de jaren tachtig begonnen wij binnen mijn leerstoel aan de TU Eindhoven met het maken van een theoretisch model om het gedrag van bouwdelen te documenteren en te analyseren, onder de noemer “Bouwdeelbiografieën”. Een complexe holistische materie waarop onder andere Marleen Hermans promoveerde in een samenwerkingsverband tussen mijn leerstoel en de Stichting Bouw Research . Ook deelden wij onze kennis met tal van onderzoekers in het buitenland.

Stansted Airport door Foster + Partners. Beeld: Ken Kirkwood

Stansted Airport door Foster + Partners. Beeld: Ken Kirkwood

Maar de toenmalige lineaire en korte termijn aandacht in de maatschappij als geheel en de bouwwereld in het bijzonder vormde geen vruchtbare bodem voor deze onvermijdelijke schakel in het levenscyclus  denken.

Nu houdbaarheid en dus de totale levenscyclus van gebouwen gelukkig een maatschappelijk gedragen onderwerp begint te worden, zijn goed  gedocumenteerde bouwdeelbiografieën uiterst welkom. Zeker als  dat ook nog -door een inspirerende presentatie – de vorming in het cyclische denken van onze toekomstige architecten stimuleert.

Welkom Paul en succes!

Lees ook:

Reageer op dit artikel