artikel

Office Sweet Office

Architectuur

Het kantoor is een bouwtype dat zich gedurende de twintigste eeuw ontwikkelde van gebouwen waarin kamers aan weerszijden van gangen liggen, tot kantoorlandschappen waarin bureaus opgesteld staan in open en mechanische geventileerde ruimten. Dit vormde de basis voor uiteenlopende ruimtelijke inrichtingen, van het kantoor als archipel tot het kantoor als veld of als grid.

Auteur: Harm Tilman

Tegenwoordig lijkt het kantoor alom en overal aanwezig te zijn. Onze werkplekken zijn immers ook te vinden op stations, in bibliotheken en op luchthavens, of in gebouwen waar je de ruimte kunt huren die je nodig hebt, zo veel en lang je maar wilt. Het ‘home sweet home’ is vervangen door het ‘office sweet office’. Omgekeerd rukt in kantoren de vrije tijd op, getuige de vele ruimten voor meditatie, sport en spel die je er tegenwoordig tegenkomt. De vorm van het kantoor is fluïde geworden.

In dit nummer vragen we ons af welke antwoorden hierop architectonisch gezien mogelijk zijn. Aan de ene kant begint de kantoortypologie haar statische karakter te verliezen. Kantooromgevingen worden steeds diverser ingericht. Afgaande op bestaande en te verwachten werkprocessen van een onderneming worden ze flexibele ruimtelijke stelsels. Deze zoektocht naar diversiteit en flexibiliteit, in combinatie met de wens tot duurzaamheid, leidt tot een reeks nieuwe oplossingen voor het kantoorgebouw.

De kwestie van identiteit springt eruit, nu niet meer als een instrument in handen van politici, maar als een kwestie van economisch belang. De architectonische vorm komt te berusten op de onstabiele gronden van economische belangen. De vraag is hoe je de kernwaarden van een bedrijf kunt vormgeven in zijn kantoor en tegelijk ruimte kunt bieden aan voorziene en onvoorziene activiteiten die dit bedrijf ontplooit. De in dit nummer bij elkaar gebrachte kantoren laten zien dat hiervoor diverse oplossingen beschikbaar zijn.

Reageer op dit artikel