artikel

John van de Water van NEXT Architects China: ‘door cultuurverschil blijven resultaten uit’

Architectuur

Na de oprichting van NEXT Architects in 1999 ontstond eind 2004 de ambitie om een vestiging in China te openen. John van de Water vertrok met slechts een rugtas met daarin een laptop naar Beijing en moest de verwachtingen van het bureau bijstellen. In een vierdelige serie waarin John van de Water terugblikt en vooruit kijkt door middel van een aantal vragen die wij hem stelden, neemt hij je mee naar de wereld van de Chinese architectuurcultuur. Vandaag deel 3: Cultuurverschil kan voor mislopen opdrachten zorgen

Over het algemeen begin je een buitenlandse vestiging met veel ambities, zijn deze ook uitgekomen of hebben jullie die ambities moeten bijstellen?

Volgens cijfers van de Chinese overheid, is het ‘slagingspercentage’ van buitenlandse bedrijven in China 20 procent. Binnen drie jaar vertrekt 80 procent of ‘houden zij alleen een brievenbus aan’. Ik weet niet of deze getallen ook gelden voor ons vakgebied, maar ik heb over de jaren veel architecten zien komen en gaan.

De verleiding om als bureau naar China te komen zijn evident, tegelijkertijd de aanleiding voor het ontbreken van resultaten legio: culturele verschillen, discrepantie in communicatie maar ook het vaak ontbrekende besef dat in China ‘Alles mogelijk, maar niets makkelijk is’ – zoals een bevriende Chinese architect het omschrijft.

'In China is alles mogelijk, maar niet makkelijk'

Als dit een gegeven is, is het de vraag hoe je daar als bureau mee omgaat. Wederom de vraag dus, naar wat ‘het buitenland’ betekent voor je bureauvisie en je ontwerpproces en hoe zich dat verhoudt tot je werk in Nederland. Er is denk ik geen eenduidig antwoord op deze vraag, net zo min als er een handleiding voor is.

NEXT Architects_Lucky Knot_Photography Julien Lanoo_07_resize.jpg

Lucky Knot Bridge in Changsha door NEXT Architects China

Voor ons als bureau is het erg vruchtbaar geweest, Nederlandse prioriteiten in ons werk zoals context, verbinden, gelaagdheid en beleving, continue te blijven testen op hun Chinese waarden en betekenissen. Door actief te blijven zoeken en veel te herontdekken geloof ik dat veel van onze projecten overeenkomstige ontwerpprocessen als in Amsterdam kennen, ondanks dat de resultaten tot volstrekt andere uitkomsten leiden dan dat precies dezelfde projecten in Nederland hadden gedaan. Zoals bijvoorbeeld bij de Lucky Knot Bridge in Changsha: onze Westerse ambitie – het maken van meer dan een verbinding – is hier gecombineerd met Chinese invloeden en betekenissen – geluksknopen en maanbruggen. Deze brug zou misschien nooit in Nederland passen, maar alleen in China.

 


Eerder verschenen in deze serie

NEXT Architects kreeg Koningin Maxima op bezoek

Reijer Pielkenrood en Tatjana Djordjevic schreven een serie over werken in China

Kantoor parken
Privepaleizen: een nieuwe typologie
Architectenpraktijk in China
Rent a Laowai (huur een buitenlander)
A
ltijd kerst in Shanghai
Wanneer een architect kwaad wordt

Reageer op dit artikel