artikel

Vakmanschap en bouwcultuur

Architectuur

In de architectuur groeit de belangstelling voor traditie en handwerk en neemt de afwijzing van de sterarchitect grootse vormen aan. Ook de Nederlandse Piraeus groep omarmt begrippen als vakmanschap, materialiteit, duurzaamheid en neutraliteit, maar ziet het ontwerp als een activiteit die is ingebed in een bredere bouwcultuur.

Door Harm Tilman

Op de Architectuurbiënnale van Chicago manifesteerde zich dit jaar een nieuwe architectuurbeweging die aandacht vraagt voor het verleden, die wil voortbouwen op traditie en handwerk en sterk de nadruk legt op details. In deze beweging ligt een sterke afwijzing van de rol van de sterarchitect opgesloten. Kenmerkend voor de vertegenwoordigers van deze stroming is dan ook een sterk verzet tegen de met commercie doordrenkte architectonische praktijk van de afgelopen jaren.

Nieuwe sensibiliteit

Spannend zal het zijn te zien in hoeverre deze groep voor zichzelf een nieuwe rol kan opeisen. Interessant is dat ze opnieuw aandacht vraagt voor architectuur door op zoek te gaan naar een nieuwe sensibiliteit ervoor. Zo weet ze een plek voor zichzelf te definiëren. De vraag is wel hoe dat in de praktijk zal doorzetten. De markteconomie is immers zo sterk dat er nauwelijks mogelijkheden lijken te zijn om je daaraan te onttrekken.

Studentenhuisvesting Eindhoven door Office Winhov & Office Haratori, beeld Stefan Müller

Bouwen in de pluriforme stad

In Nederland zien we een vergelijkbare beweging. In juni afgelopen jaar trad een groep van tien architecten naar buiten. De leden van deze groep die zich tooit met de geuzennaam Piraeus, werkt vanuit een gemeenschappelijke interesse in de vraagstukken van het hedendaagse bouwen in een pluriforme stad. Vanuit deze instelling zet de groep zich sterk af tegen de architectonische cultuur zoals deze zich in de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld. Minstens zo sterk is hun verzet tegen de architect als creatieveling die slechts de beelden mag leveren die de bouwindustrie zelf niet kan maken.

Tien bureaus werkten aan de speciale uitgave Post Piraeus

Bredere bouwcultuur

Evenals de Chicago groep, omarmt ook deze groep begrippen als vakmanschap, materialiteit, duurzaamheid en neutraliteit, als drager van architectonische kwaliteit. Anders dan hun Amerikaanse collega’s zien de Nederlandse architecten het ontwerp echter niet als een autonome activiteit die tegenover ‘de cultuur’ staat, maar als een activiteit die is ingebed in een bredere bouwcultuur van ontwikkelen, bouwen, ontwerpen, onderhandelen en nadenken.

Lees ook de andere voorspellingen

 

Reageer op dit artikel