artikel

Rotterdamse Torens: Zalmhaven door KAAN Architecten

Architectuur

De skyline van Rotterdam wordt de komende jaren flink uitgebreid met woontorens. Maar hoe komen die eruit te zien? Wij vroegen een aantal architecten naar hun ontwerp. Naast de hoogste toren van Nederland bestaat het project Zalmhaven uit twee lagere torens. Die laatste zijn ontworpen door KAAN Architecten en delen een plint met een groene daktuin.

Wat maakt de Zalmhaventorens tot een bijzonder Rotterdams project?

“Het project De Zalmhaven bestaat uit twee deelprojecten; de voor het moment hoogste toren van Nederland van Dam en Partners en het blok ontworpen door KAAN Architecten, bestaande uit twee lagere torens van 70 meter op een stevige plint van 13 meter hoog. Deze bedt het project in op de plek met een passend woonprogramma van hoge stadswoningen met voordeuren op de begane grond”

beeld KAAN Architecten

“De woningen pakken een interne parkeergarage in en zorgen met hun hoge begane grond voor een residentiele ervaring op straatniveau. Het project ontwikkelt zich naar boven toe in twee torens aan de Gedempte Zalmhavenzijde met hierin een diversiteit aan appartementen. Op de plint, aan de rivierzijde, komt een grote daktuin die in vegetatie aansluit bij het rivierenlandschap. Park, stadswoningen, appartementen en daktuin faciliteren tezamen de groeiende behoefte aan gezinswoningen in de stad.”

 

NIEUW: Monografie Architectuur

In deze digitale monografie vind je naast een selectie van de belangrijkste gebouwen van KAAN Architecten, een inleiding op het werk en een interview. Circa 60 pagina’s inspiratie! Lees meer en bestel >

 

Hoe zijn de torens georganiseerd?

“Om bezonning van het bestaande park van de Gedempte Zalmhaven te waarborgen verschuiven de torens in hun middellijn. Zo blijven de torens relatief slank naar het zuiden toe en de geleding loopt door in de plint waar statige entrees ontstaan, herkenbaar van veraf. Tevens wordt zo de grote massa van het project opgedeeld in twee L-vormige blokken die de schaalsprong maken tussen de hoogbouw en de huizen langs de Van Vollenhovenstraat.”

beeld KAAN Architecten

“In de plattegrond van de torens zorgt de verschuiving voor veel afwisseling in appartementen en een gevoel van vrijheid doordat elk appartement een overhoeks uitzicht krijgt, immers er ontstaan zes buitenhoeken per toren. Balkons langs deze buitenhoeken geven met hun ritmiek naar boven toe verticaliteit.”

beeld KAAN Architecten

Hoe sluiten de torens aan op de context?

“Om aansluiting te vinden bij de oorspronkelijke grootschalige blokken van het Scheepvaartkwartier bestaat de gevel uit een staccato raster van aluminium gevelkaders die een maximale transparantie bieden. Het raster is éénduidig maar krijgt een verfijning door de ritmiek van voegen en door hoe de balkons zich voegen in de gevelkaders. Transparantie zorgt ervoor dat het geheel luchtig wordt en dat individuele invulling van woningen door bewoners een verdere verlevendiging aanbrengt.”

beeld KAAN Architecten

Meer over Rotterdamse torens

Foto's

Reageer op dit artikel