artikel

Ontwerp wordt complexer, integraler en inclusiever

Architectuur

Van het ontwerp wordt verwacht dat ze wonen, bouwen, energie en mobiliteit weet te integreren. Om de menselijke ervaring verder te brengen, gaat ze inclusiever te werk. Niet iedereen heeft immers dezelfde wensen of behoeften. Het is een kwestie van tijd voordat dit gewoon is in de manier waarop steden tot stand komen en gebouwen worden ontworpen.

door Harm Tilman

De condities zijn opnieuw veranderd en ook het ontwerpen is daardoor veranderd. Opmerkelijk is de groeiende complexiteit van de bouwopgaven. Deze wordt voor een groot deel veroorzaakt vanwege wensen van klanten en door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu. In het ontwerp voor woningbouw is laatste jaren veel aandacht voor de gebruikers. Het is een op gebruikers gerichte aanpak die tot nu toe vooral werd aangetroffen bij het productontwerp.

Nieuwe technieken en materialen

Ook doen nieuwe technieken hun intreden. Het ontwerpen van gebouwen lijkt langzamerhand ondenkbaar zonder toepassingen van Virtual Reality, ondanks alle verzet in sommige culturele kringen tegen renders. De mechanisering of liever gezegd robotisering op de bouwplaats en in de fabriek is niet meer weg te denken. Ook is een steeds grotere plaats weggelegd voor nieuwe materialen waaronder lichte composieten.

Skilled-In office – robotarchitectuur door Studio RAP

Inclusiviteit

Het ontwerp wordt geconfronteerd met opgaven waarin wonen, bouwen, energie en mobiliteit zijn te integreren. Van het ontwerp wordt echter ook verwacht dat ze de menselijke ervaring verder kan brengen, dat wil zeggen dat ze inclusiever wordt. Niet iedereen heeft immers dezelfde wensen of behoeften, een gegeven dat nog niet is doorgedrongen in de manier waarop onze steden tot stand komen en onze gebouwen worden ontworpen. Uitdaging is daarom voor iedereen te ontwerpen.

Fysieke aanwezigheid

Tot slot lijkt een einde te komen aan de almaar groeiende ‘virtualisering’ van de samenleving. We sluiten een periode af waarin de banken hun plaatselijke kantoren ophieven, postkantoren werden gesloten en online winkels hun intrede deden en een steeds groter deel van de omzet opeisten. Het is niet zo dat deze ontwikkelingen zullen worden teruggedraaid. Eerder lijkt een nieuw evenwicht te ontstaan tussen fysieke en virtuele wereld. Dat valt althans af te leiden uit de steeds grotere nadruk die wordt gelegd op de fysieke aanwezigheid van producten of merken in de stad.

De Apple Store in New York door Bohlin Cywinski Jackson en constructeur Eckersley O’Callahan

De Apple Store in New York door Bohlin Cywinski Jackson en constructeur Eckersley O’Callahan

Lees ook de andere voorspellingen

 

Reageer op dit artikel