artikel

Binckhorst: zorgenkind of wonderkind – Verdichting van Den Haag

Architectuur

Komende jaren wil de gemeente Den Haag uitgroeien tot een stad met 666.000 inwoners. In de verdichtingsstrategie die de gemeente hiervoor aan het ontwikkelen is, neemt het voormalige bedrijventerrein Binckhorst een belangrijke plek in. De gemeente gaat voortvarend van start. In de stad klinken echter ook kritische geluiden.

Binckhorst: zorgenkind of wonderkind – Verdichting van Den Haag
Central Innovation District: Zone Laakhaven – Kop Binckhorst

Tekst Astrid de Wilde

De Haagse Binckhorst, zorgenkind van de gemeente Den Haag, al sinds mijn vroege jeugd. Wie kent niet de Binckhorstlaan? Was het voor de meeste Hagenaars eerst een laan naar het buitengebied, daarna werd het min of meer een weg met druk verkeer en autoshowrooms, maar ook een luchtmachtdepartement en de luchtmachtschool Anthony Fokker. Nu zijn er plannen om de Binckhorst, als onderdeel van het Central Innovation District (CID),  te transformeren tot een stadswijk met circa 18.000 woningen. Of het een succes wordt? Als het aan de gemeente ligt wel. Toch zijn er ook kritische geluiden.

Uit Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking. Bron: Gemeente Den Haag

Ambitieuze groeiplannen

De gemeente Den Haag wil in 2040 uitgroeien tot een stad met 666.000 inwoners. Daarvoor zijn ruim 50.600 nieuwe woningen nodig. Met de ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ uit 2016 schetst de gemeente de hoofdlijnen voor een verdichting van de stad. In deze strategie neemt het Haagse Central Innovation District (CID) een belangrijke plek in. Het onlangs verschenen Ontwerp Omgevingsplan Binckhorst en het Concept ‘Haagse Hoogbouw Eyeline en Skyline’ werpen een blik op de toekomst.

Hoogbouw in Den Haag

In de plannen wordt veel aandacht besteed aan erfgoed en groen in de Binckhorst. De kwaliteit van hoogbouw wordt in detail beschreven. In de slipstream hiervan kwamen tal van wilde plannen in de publiciteit, waaronder het veel besproken voorstel van Winy Maas. Wat echter in deze nota’s ontbreekt, schrijft Leo Oorschot van Gebiedsontwikkeling.nu, zijn de zogenoemde bestuurlijke ‘witte plekken’. Onder deze rekent Oorschot ook de aanpak van de Binckhorst.

Uit het Ontwerp-omgevingsplan Binckhorst van de gemeente Den Haag

18.500 woningen in de Binckhorst

Oorschot vraagt zich af hoe je 18.500 woningen in het CID (inclusief Laakhavens en de Kop Binckhorst) kunt bouwen? In de Agenda worden gebieden aangewezen met kansen op stedelijke intensivering, een begrip dat in het Omgevingsplan echter niet verder wordt omschreven. Men spreekt slechts van een conceptruimte voor de groei van het aantal inwoners en een hogere en meer compacte bebouwing.

Grootste witte plek

Wellicht dat de transformatie (of sloop-nieuwbouw) van de voormalige ministeries van Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken en andere lege kantoren woningen opleveren. De overbouwing van de Utrechtsebaan, Laakhaven en de Binckhorst Kop levert misschien ook nog ruimte voor 3000 woningen. Met de transformatie van kantoren, hoogbouw zijn in totaal 13.000 woningen in het CID mogelijk, terwijl de Agenda spreekt 18.500 nieuwe woningen en kantoren. Waarmee het CID volgens Oorschot het gebied met de grootste ‘witte plek’ van Den Haag is.

Kritische geluiden

Ook de Vereniging Vrienden van Den Haag is kritisch, zij laken eveneens het ontbreken van een stedebouwkundige visie. De gemeente werkt met de nieuwe omgevingsvisie voor de Binckhorst aan de overgang naar een gemengd stedelijk gebied. Dit omgevingsplan werkt vooral met spelregels en biedt dus veel meer ruimte voor flexibiliteit en onzekerheid. De vereniging zegt hierover: ‘Er is een stedebouwkundige visie nodig om de kansen voor het gebied volledig te benutten. Juist in de Binckhorst zijn er volop kansen voor verdichting. Daar kunnen veel woningen worden gebouwd, bij een goede planning allicht nog meer dan de aangegeven hoeveelheid woningen. Die kans moet niet gemist worden doordat initiatieven uit de markt niet goed worden gecoördineerd.’

De toekomstige Rotterdamse Baan in Den Haag

Visie op Rotterdamsebaan

Op de nieuwe Rotterdamsebaan die knooppunt Ypenburg verbindt met de Binckhorst, dient in de plannen eveneens een visie te worden geformuleerd, aldus de Vereniging. ‘Deze weg komt in het hart van de Binckhorst boven de grond en gaat daar verder als Binckhorstlaan. Ze heeft volgens het Omgevingsplan een zware verkeersfunctie, maar wordt tegelijkertijd ook ‘een prettig verblijfsgebied voor fietsers en voetgangers’ genoemd. De vereniging vraagt zich af of en op welke manier een en ander is te combineren. Zij acht het dan ook van groot belang hoe de openbare ruimte langs de laan wordt ingericht. ‘Aan de ene kant moet niet te veel ruimte verloren gaan doordat gebouwd wordt op grote afstand van de laan, maar tegelijk moet het een plek zijn waar het gezond wonen is, zonder problemen met de luchtkwaliteit’. (Bron: Verenging Vrienden van Den Haag).

Resultaten voor verdichting Rotterdam

Resultaten voor verdichting Amsterdam’

 

Reageer op dit artikel