artikel

Tien tips voor het werken met bouwgroepen

Architectuur

Tien tips voor het werken met bouwgroepen
foto: Luuk Kramer

Atelier PUUUR initieerde tijdens de crisis twee collectieve woningbouwprojecten. Waar let je op bij het werken met een bouwgroep? Samen met architect Furkan Köse stelden wij tien tips op.

 1. Organiseer de groep goed
  Helderheid is essentieel. Maak duidelijke afspraken op financieel en groepsniveau. Bepaal bijvoorbeeld wanneer iemand mag aansluiten en wat gebeurt als iemand afhaakt. Een instapbedrag zorgt voor betrokkenheid.
 2. Zorg voor een behapbaar volume
  In te grote groepen wordt het lastig om beslissingen te nemen en gaat de vaart uit het proces. De kracht zit in een volume voor ongeveer tien tot dertig woningen.
 3. Ontwerp een flexibel raamwerk
  Door flexibiliteit ontstaat zekerheid. Ontwerp een plan vanuit een kleine modulemaat die je kunt schakelen. Naast een flexibel casco is flexibiliteit in de installaties hiervoor essentieel.
 4. Creëer vrije plattegronden
  Ook binnen de woning is vrijheid vaak gewenst. Houd vooraf rekening met diverse wensen en verschillende mogelijke indelingen. De plaats van de leidingen en de gevelindeling spelen hierin een rol.
 5. Bewaak de collectieve wensen
  Tijdens het traject krijgen groepsleden meer inzicht in hun eigen woning. Bewaak juist dan als architect tevens de gemeenschappelijke wensen zoals gedeelde voorzieningen of kwalitatieve circulatieruimten.

  tetris schema, PUUUR BSH

   

 6. Bedenk spelregels voor samenhang
  Als architect ben je ook verantwoordelijk voor het totaalbeeld en de aansluiting op wijkniveau. Stel spelregels op voor het indelen van de woningen om de samenhang te bewaken.
 7. Werk samen met buurkavels
  Bekijk welke onderdelen je samen kunt oppakken of aanleggen. Op het gebied van energie valt bijvoorbeeld veel te winnen met een grotere massa, maar ook een parkeervoorziening kan vaak efficiënter als deze wordt gecombineerd.
 8. Zoek partijen met ervaring met bouwgroepen
  Verschillende partijen zoals installateurs en constructeurs hebben ervaring opgedaan met bouwgroepen. Zij begrijpen dat ze in het begin van het traject moeilijk hun reguliere tarieven kunnen vragen.
 9. Maak de kosten snel inzichtelijk
  Inzicht in de kosten zorgt voor zekerheid bij de groepsleden. Zolang er geen aannemer is, is het lastig een reële raming te maken. Het is raadzaam hier tijdig naar te zoeken.
 10. Zorg voor eigen zekerheid
  Als je zelf medeontwikkelt, doe je veel werk voordat je weet waar het eindigt. Bekijk goed in hoeverre je deze investering op je kunt nemen en maak afspraken over een honorarium.

  tetris schema, PUUUR BLOK

Lees meer over zelfbouw en Atelier PUUUR in het digimagazine over woningbouw

 

Verder lezen

Reageer op dit artikel