artikel

Circulair bouwen in de praktijk

Architectuur

Het debat rondom de circulaire economie speelt al jaren, maar de theorie kent in ons land nog weinig praktische navolging. De doelstellingen blijken vaak te ambitieus om het circulaire bouwen daadwerkelijk door te voeren. Toch verschijnen steeds meer projecten die aantonen op welke manier een circulair ontwerp bijdraagt aan een duurzame toekomst. Het Paviljoen Circl van de Architekten Cie. is een van deze vooruitstrevende projecten die de theorie in de praktijk brengen.

Tekst: Marieke Giele
Beeld: de Architekten Cie.

De circulaire economie gaat uit van processen die zo min mogelijk inbreuk maken op de grondstoffen van de wereld. Binnen de bestaande bouwsector valt op dit gebied veel winst te behalen. Door in het ontwerpproces uit te gaan van het latere hergebruik van de verschillende materialen, kunnen architecten bijdragen aan een afvalvrije en veerkrachtige cyclus.

Co-makers

Een circulair gebouw begint bij de keuze voor de constructie. Als deze na gebruik goed te demonteren is, draagt dat voor een groot deel bij aan het hergebruik van het gebouw. In het Paviljoen Circl is gekozen voor een houten draagconstructie met een geschatte levenscyclus van dertig jaar. Het idee is dat de leverancier het hout over dertig jaar ophaalt om het ergens anders weer te gebruiken. De leverancier is daarmee eigenlijk een ‘co-maker’ van het gebouw. Hij heeft er baat bij om het materiaal na al die jaren weer nieuw leven in te blazen.

Lees ook: Opening circulaire paviljoen Circl op Zuidas

De circulaire uitgangspunten zijn doorgevoerd in het volledige paviljoen. Daarbij staan de duurzaamheid, de flexibiliteit en de herbruikbaarheid van het volledige interieur centraal. Door een samenwerking aan te gaan met verschillende partners ontstaan telkens weer nieuwe oplossingen. Zo is het dak bedekt met aarde en gras om de biodiversiteit in de omgeving te stimuleren en is bij de keuze van de meubelen goed nagedacht over het toekomstige gebruik. De grondstoffen creëren op deze manier een extra ecologische en maatschappelijke waarde.

Levend laboratorium

Het nieuwe paviljoen huisvest extra faciliteiten voor het achterliggende hoofdkantoor van ABN AMRO. Tegelijkertijd is ruimte gereserveerd om verder te experimenteren met duurzaam bouwen. In samenwerking met de TU Delft is een ‘living lab’ opgezet waarin de theorie voortdurend in de praktijk kan worden getest. Op deze manier vormt het gebouw een flexibel platform dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de circulaire economie.

Paviljoen Circl in Amsterdam door de Architekten Cie.

Opdrachtgever  ABN AMRO, Amsterdam
Ontwerp  de Architekten Cie., Amsterdam
Partner  Pi de Bruijn
Projectarchitect  Hans Hammink
Medewerkers  Willem Benschop, Jeanne Leung, David Garcia Barbero, Alexander Mooi, René Bos, Stephan Oehlers
Landschapsarchitect  Donkergroen i.s.m. de Architekten Cie.
Aannemer  BAM
Constructeur  BAM Bouw + Techniek
Adviseur  Bouwfysica DGMR
Projectmanagement  TRAJECT
Adviseur duurzaamheid  TU Delft

Reageer op dit artikel