artikel

Kleinschalig wonen in de stad

Architectuur

Wereldwijd maken steden een sterke groei door. Verdichting is de norm om deze toestroom op te vangen binnen het bestaande stedelijk weefsel. David Hess, associate bij Kraaijvanger Architects, stelt zichzelf de vraag hoe de toekomst van het wonen eruit gaat zien. Samen met zijn collega’s ontwikkelde hij de woontoren 360°, een woonconcept voor een circulaire samenleving in het hart van de stad. Met het doel om over drie jaar volledig circulair te bouwen, ligt de lat hoog.

Tekst: Marieke Giele

De 360° gaat uit van een nieuw ruimtelijk concept om de binnenstad te verdichten. Het idee grijpt terug op hoe de stad er historisch gezien uitzag, met een woning boven de lokale bakker en een werkplaats van de fietsenmaker aan de achterkant. In de naoorlogse uitbreidingen waren deze functies van elkaar gescheiden, een belangrijke aanleiding voor de huidige leegstand. De huidige trend wijst op een terugkeer naar menging van de historische stad.

Circulair leven

In de toren worden stedelijke faciliteiten gecombineerd met het comfort van buiten wonen. Ook biedt hij een kleinschalige woonomgeving waarin een buurtgevoel kan ontstaan. “De toren bestaat uit acht segmenten of buurten van 32 appartementen”, vertelt David Hess. “De woningen zijn klein, maar delen gemeenschappelijke voorzieningen als een dakterras, werkatelier en speelkamer. De studeerkamer met slaapbank en hometrainer maakt plaats voor een ruim aanbod aan gemeenschappelijke voorzieningen. Buiten het feit dat je comfort toevoegt, stimuleren we hiermee het gemeenschapsgevoel binnen de buurt.”

Voorts moet de toren de bewoners stimuleren volledig circulair te leven. Bij een aangestelde host kunnen ze terecht om bijvoorbeeld een logeerkamer te boeken of een boormachine te lenen. En een tuinman gaat de verticale tuin in de kern van het gebouw onderhouden. De oogst gaat direct naar de bewoners van de 360°.

Materialenbank

Dit circulaire principe is doorgevoerd in het volledige concept. “We stellen onszelf de uitdaging geen afval over te houden. Na gebruik komen alle grondstoffen in een natuurlijke of technische kringloop terecht”, legt Hess uit. “We houden zelf een database bij met de eigenschappen van de materialen. Deze gegevens zijn leidend in de materiaalkeuze. We werken uiteindelijk met negentig procent C2C-gecertificeerde materialen.”

De 360° is ontworpen zonder concrete context. In het ontwerp heeft Kraaijvanger Architects de Rotterdam Building getransformeerd, een bestaand ontwerp van het bureau. Het hergebruik van de plint met publieke functies stimuleert de uitwisseling tussen publiek en privaat. Daarmee draagt de woontoren niet alleen bij aan een circulaire leefomgeving, maar vindt hij ook aansluiting bij de omringende stad.

Reageer op dit artikel