artikel

Bijlmer Bajes plannen: Bajeskwartier door OMA, LOLA Landscape en FABRICations

Architectuur

Hergebruik van bouwmaterialen en een levendige, autovrije stadswijk met publieke tuinen en pleinen vormen de basis voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes in Amsterdam. Het masterplan is opgesteld door OMA in samenwerking LOLA Landscape en FABFRICations en kent een diversiteit aan ruimten en gebruik binnen een gebied dat conceptueel gezien gesloten blijft.

Ontwikkelaar: AM

De locatie van 7,5 hectare wordt nu nog gekenmerkt door de zes onderling verbonden gevangenistorens. Van deze gesloten, betonnen torens worden er vijf gesloopt en één getransformeerd tot ‘groene toren’ met een verticaal park. De inzet is om 98 procent van het materiaal te hergebruiken. Zo worden bestaande gevels van de huidige verbindingsstraat ingezet in de plint van woongebouwen en worden de prefab geveldelen van de torens gebruikt voor studentenwoningen.

beeld: AM, OMA, Fabrications, LOLA

67 tuinen

Het masterplan bouwt voort op de bestaande opzet, en wordt gekenmerkt door een serie hoven en tuinen. In het plan zijn 67 tuinen opgenomen met elk een eigen vorm van gebruik. Zo zijn er tuinen voor groenten en fruit, tuinen voor balsport, klimmen en fitness. Daarnaast omvat het plan ook watertuinen met riet en waterlelies waarin je kunt zwemmen.  Het besloten, eilandachtige karakter wordt conceptueel behouden. Hierin verbinden diverse fiets en loopbruggen het Bijlmerkwartier met de omgeving en wordt de muur op verschillende plekken verwijderd of verlaagd.

beeld: AM, OMA, Fabrications, LOLA

Verlengde Kalverstraat

Onderling worden de tuinen verbonden door verschillende routes, met centraal de ‘Verlengde Kalverstraat’. Deze ontleend zijn naam aan de functionele galerij over het gevangenisterrein, die in de nieuwe opzet tot publieke promenade transformeert. Ook hier zullen diverse hergebruikte betonnen elementen aan de geschiedenis herinneren, ofwel door bestaande elementen te laten staan ofwel door ze opnieuw in te zetten. Deze route leidt eveneens over vier pleinen die zich lenen voor sport, markten, exposities en kleine evenementen, en er bovendien voor zorgen dat regenwater vertraagd en gefilterd wordt afgevoerd.

beeld: AM, OMA, Fabrications, LOLA

Functiemix

Op het terrein wordt 135.000 m2 bebouwing gerealiseerd, waarvan een significant deel door OMA zal worden ontworpen. Het bestaande hoofdgebouw van de gevangenis wordt het design cluster; ‘een plek voor kunstenaars van internationale allure’. Ook zullen horeca, een gezonheidscentrum en een middelbare school plaats krijgen op het terrein. Door deze mix van functies krijgt de nieuwe wijk een stedelijk karakter binnen een groene omgeving.

beeld: AM, OMA, Fabrications, LOLA

Bouwvolumes

In totaal zullen ongeveer 1350 woningen worden gerealiseerd in diverse typen, zowel koop als huur, waaronder starterswoningen, middensegment, exclusieve huizen en zorgwoningen. De renders tonen een diversiteit aan volumes, met een hoge dichtheid en op grote schaal gepixelde blokken in het noorden. Aan de zuidrand vallen eveneens twee blokken op, die conceptueel gezien broertjes lijken. Een ervan ligt als geschakeld blok patiowoningen horizontaal, de ander staat als slab op zijn kant.

Tot 29 oktober 2017 is de tentoonstelling Bye Bye Bajes te bekijken waar de plannen worden getoond

Lees ook: Jaap Evert Abrahamse bespreekt de plannen in het nieuwe digimagazine over woningbouw

Bekijk alle plannen

Foto's

Reageer op dit artikel