artikel

Mecanoo maakt eenheid van Hoogheemraadschap van Delfland

Architectuur

Het Gemeenlandshuis aan de Oude Delft is waarschijnlijk een van de meest gefotografeerde gebouwen van Delft. Achter de monumentale gevel bevindt zich het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland. Onlangs onderging het gebouw een grondige verbouwing. In een rondleiding door het kantoor tonen Mecanoo, verantwoordelijk voor het ontwerp, en Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van Delfland, met trots het resultaat: een prettig kantoor waar oud en nieuw weer zijn samengebracht.

Mecanoo maakt eenheid van Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Delfland. Foto: Mecanoo

Het monumentale gedeelte is in 1505 gebouwd als woonhuis voor Jan de Huyter, oftewel het Huyterhuis. De hardstenen gevel was uniek voor die tijd en doorstond als een van de weinige bebouwingen de stadsbrand van 1536. Ruim 100 jaar later kwam het huis in handen van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Door de jaren heen zijn verschillende omliggende panden bij het gebouw getrokken en in 1975 is aan de achterkant een grote nieuwbouw toegevoegd. De verschillende gebouwdelen zijn telkens met lokale interventies aan elkaar gekoppeld, waardoor een gefragmenteerd kantoor was ontstaan.

Zicht op Delft

In 2014 besloot het waterschap de huisvestingsstrategie te herzien en de vijf losse kantoren samen te voegen in een gebouw. Na een Europese aanbesteding werd Mecanoo geselecteerd om het Gemeenlandshuis te verbouwen tot het nieuwe hoofdkantoor. De belangrijkste opgave was om een geheel te maken van het binnenstedelijke complex en een prettige werkomgeving te creëren die aansluiten bij de moderne standaard.

Hoogheemraadschap van Delfland. Foto: Mecanoo

Hoogheemraadschap van Delfland. Foto: Mecanoo

Uitgangspunt in het ontwerp is het thema ‘Zich op Delft’. Mecanoo creëert nieuwe zichtlijnen door het gebouw, die uitkijken op de binnenstad, de Oude Kerk en de binnentuin van het complex. Dit helpt bezoekers zich goed te oriënteren binnen het gebouw. Tegelijkertijd versterken de nieuwe openingen het contact tussen verschillende verdiepingen. Dit moet de onderlinge ontmoetingen tussen werknemers stimuleren.

Oud en nieuw komen samen

Een bouwhistorische verkenning gaf houvast om de kwaliteit van de gebouwdelen te ontmaskeren. Storende elementen zijn verwijderd, waardoor Mecanoo deze kwaliteiten extra benadrukt. Dit versterkt de eigen identiteit van de drie gebouwdelen.

Waar de gebouwdelen elkaar ontmoeten, ontstaat een interessante samenkomst tussen oud en nieuw. Mecanoo accentueert deze snedes in het gebouw met eikenhouten elementen, die telkens terugkomen. Op deze manier verbindt het bureau de drie gebouwdelen op heldere wijze met elkaar.

Hoogheemraadschap van Delfland. Foto: Mecanoo

Hoogheemraadschap van Delfland. Foto: Mecanoo

Deze samenkomst is goed zichtbaar bij de nieuwe entree van het gebouw. De bestaande entree is met een glazen pui naar voren gehaald. De oude ramen zijn vervangen door open houten kozijnen, die oud en nieuw met elkaar verbinden.

Foto's

Reageer op dit artikel