“Pas kennis van planten toe op gebouwen”

Dat bepleit Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie. “We hebben in ons land een geweldige kennis ontwikkeld over planten en het groeien van planten in kassen. Die kennis wordt nauwelijks toegepast op het welbevinden van mensen in gebouwen. De positieve invloed van planten op de stedelijke omgeving gaat verder dan het bieden van natuurlijk uitzicht, maar kan ook helpen waterproblemen en stedelijke opwarming voorkomen."

Goed uitzicht, natuurlijke elementen waaronder planten in je directe omgeving, kleur, dag- en zonlicht bepalen of een omgeving (zowel binnen en buiten) prettig is of niet. Decennia lang zijn ze niet als ontwerpuitgangspunt meegenomen, ook omdat harde bewijsvoering ontbrak. “De afgelopen jaren zijn vanuit diverse wetenschapsgebieden de effecten van deze waarden op het menselijk functioneren aangetoond” schrijft Atto Harsta. “Dit biedt nieuwe inzichten in het belang dat ze hebben voor een verblijfsomgeving die steeds technischer en onnatuurlijker wordt.” Harsta diept dit thema verder uit tijdens zijn optreden op ARC Lab, op 19 november in het Kunstmin te Dordrecht.

Werk maken van leefkwaliteit

In de almaar uitdijende stedelijke omgeving staat de natuur sterk onder druk. Wij omgeven ons steeds meer en langer in door mensen vormgegeven technocratische ruimten. Uitzicht wordt belemmerd door aanpalende gebouwen. Niet voor niets kwam de World Health Organization (WHO) met het advies ‘A healthy city is an active city’. Hierin worden Europese regeringen opgeroepen om serieus werk te maken van de leefkwaliteit in steden.

Een wereld te winnen

In de huidige architectuurpraktijk met teveel verschillende specialisten richt men zich op eenzijdige strategieën die suboptimalisatie tot gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld aan klaslokalen waarin overdag de screens worden gesloten om het digibord te kunnen zien, en waardoor vervolgens het kunstlicht aan moet, het uitzicht ontbreekt en de ventilatie wordt belemmerd. Op het schaalniveau van gebouwen is nog een wereld te winnen met het verder optimaliseren van gebouwopeningen om zo te komen tot de optimale afstemming tussen maximaal daglicht toelaten, warmte weren of omzetten in toepasbare energie en uitzicht behouden.

Discussieer mee tijdens ARC Lab

Hoe gebouwen kunnen worden geoptimaliseerd om de gezondheid van gebruikers te vergroten, wordt besproken tijdens ARC Lab op 19 november in het Kunstmin in Dordrecht. Op die dag gaan vernieuwers in de bouw in op nieuwe verdienmodellen voor architecten en de bouw, en ontmoeten partijen elkaar rond vernieuwingsopgaves in de bouw.

Wil je hier ook bij aanwezig zijn? Meld je aan via de ARC Lab website. Meer informatie over het inhoudelijke dagprogramma vind je hier. Als je wilt weten waarom je naar ARC Lab zou moeten komen, moet je dit artikel lezen. Je bent van harte uitgenodigd!