WenR - Ontevredenheid Nederlandse bouw

Opdrachtgevers en aannemers frustreren het bouwproces door verwachtingen onvoldoende op elkaar af te stemmen. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Martien Reniers 5 november promoveert aan de TU Delft.
Delen:

In het proefschrift, getiteld: ‘Ontevredenheid in de Nederlandse bouw, een onderzoek naar het sociale interactieproces tussen partijen’, stelt Reniers dat het particuliere opdrachtgevers aan kennis ontbreekt en hoofdaannemers slordig omgaan met de belangen van onderaannemers. Aanleiding voor het onderzoek was het rapport van USP Marketing Consultancy in 2001, waarin was te lezen dat de bouwwereld dacht miljarden euro’s te verspillen. Ook naar aanleiding van de parlementaire enquête ‘Bouwnijverheid’ in 2002 werd gepleit voor verzakelijking, kwaliteitsborging en meer openheid.

Doel van het onderzoek was om inzicht te geven in sociale interactie tussen partijen en in die context de aard van ontevredenheid in de bouw. Na het analyseren van 90 arbitragevonnissen concludeert Reniers dat een verkeerde beeldvorming de bron vormt van de frustratie. De beleving van het uiteindelijke resultaat wordt beïnvloed door fouten in de planning, gebreken en schade maar ook bij de betaling van facturen. Partijen hebben over het algemeen een verkeerde verwachting van elkaar. Gedurende de samenwerking is voor een succesvol resultaat continue afstemming en evaluatie noodzakelijk.

Reniers is werkzaam als adviseur contract- en projectmanagement bij advies- en ingenieursbureau DHV. Het onderzoek is ook relevant voor Reniers’s huidige werkgever. Reniers: “DHV acteert meestal in de rol van constructeur of adviseur, waarin afstemming met behulp van kwaliteitsmanagement en risicobeheersing belangrijke onderdelen van de aanpak zijn.”

www.bk.tudelft.nl