WenR - Eerste investeringen in de ruimtelijke prioriteiten van kabinet

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met het beschikbaar stellen van financiële bijdragen voor de gebiedsprojecten Noordelijke IJ‑oevers in Amsterdam, de Greenports en de Westelijke Veenweiden in Laag Holland en het Groene Hart.