Casa Nova ontwerpen binnen

De ontwerpen voor de jaarlijkse woonideeënwedstrijd Casa Nova zijn binnen. In totaal hebben 55 ontwerpers hun creatieve bijdrage geleverd. In 2007 is het thema `Wonen met Water’. Gebieden zullen in de toekomst vaker overstromen of zelfs gedurende het grootste deel van de tijd onder water staan. Omdat ruimte schaars is, moeten deze waterreservoirs gecombineerd worden met andere functies, waaronder wonen. De combinatie van wonen en water vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen.