Eerste server voor 3D modelling

De 'Community of Practice' (CoP) op gebied van nieuwe digitale technieken in de bouw is geïnitieerd door de Regieraad Bouw. Deze community heeft als doel om koplopers op gebied van virtueel bouwen bijeen te brengen en ervaringen uit te wisselen.