Deel 4/4: Het Wat en Waarom van de Beroepservaringsperiode

Sinds begin dit jaar is de Beroepservaringsperiode in werking getreden. Naar aanleiding hiervan schreven Alijd van Doorn en Guus Enning een uitgebreid artikel over deze grote wijziging. Het artikel in het eindejaarsnummer van de Architect geeft een inzicht in het ontstaan van de Wet op de Architectentitel en de introductie van de BEP. Deze week publiceren we het stuk in vier delen, waarvan dit het vierde deel is.
Delen:

Introductie van de bep
Aan de vooravond van de inwerkingtreding leidt de bep op diverse fronten tot stevige discussies. Enkele opinies zijn in deze editie van de Architect verzameld. Aan de ene kant is er grote onzekerheid over het aantal beschikbare arbeidsplaatsen om de nodige werkervaring op te doen. Studenten Bouwkunde zijn bang dat de introductie van de bep ertoe leidt dat ze kwetsbaar worden voor financiële uitbuiting, terwijl ze extra kosten moeten maken om zich in het Architectenregister te laten registreren.

Aan de andere kant zijn er positieve geluiden. Onder de beroepsgroep leeft de verwachting dat de bep zal leiden tot een hogere waardering van het beroep, zowel in de maatschappij als in de markt. De ervaring met Het Experiment laat zien dat het volgen van een ervaringsprogramma nuttig is. Deelnemers geven aan dat daarin onderwerpen aan bod komen die noodzakelijk zijn om de ontwerper voor te bereiden op een volwaardige beroepsuitoefening. In de reguliere opleidingen aan de universiteit wordt hieraan nauwelijks aandacht geschonken. Ook wordt het onderling uitwisselen van ervaringen met andere starters als waardevol ervaren. Uit een evaluatie van Het Experiment blijkt dat 95 procent van de in totaal 233 deelnemers tussen 2003 en 2013 nog steeds in de branche werkzaam is.

Dat de bep aanleiding geeft voor discussie, kan op zichzelf al waardevol worden genoemd. Ze geeft aanleiding om de geesten te scherpen over de essentie van het vak, de eigen positie die de nieuwe generatie in dat veld wil en kan innemen en de rol die de opleidingen daarbij spelen. ‘The proof of the pudding is in the eating.’ In de komende periode gaat blijken hoe de bep zal uitpakken. De gewijzigde wat vermeldt ook een wettelijke evaluatiebepaling. Die houdt in dat in 2017 de bep op zijn effectiviteit en effecten zal worden getoetst en dat de uitkomsten daarvan aan de Tweede Kamer zullen worden meegedeeld. Dan zal blijken of de beroepsgroep een serieuze stap gemaakt heeft in de kwaliteitsversterking van het beroep.

Actie abonnement de Architect

Wat vind jij van de invoering van de BEP?