Oostelijke Handelskade ingevuld

In Amsterdam is een einde gekomen aan de discussie over de invulling van de Oostelijke Handelskade. Met het inschakelen van Rob Krier uit Luxemburg en Marc Breitman uit Frankrijk, beiden met een duidelijke voorkeur voor de klassieke Nederlandse bouwstijl, is een ontwerp gemaakt voor een nieuw woongebouw.