De Moderne Stad

In Den Haag, Middelburg en Almere zijn tentoonstellingen te bezoeken die over de Moderne Stad gaan. Ontwerpers en kunstenaars tonen via hun werk in Middelburg en Almere hun opvattingen over hoe een stad er uit zou moeten zien, nu en in de toekomst. De expositie in Almere daarentegen onderzoekt welke elementen noodzakelijk zijn om stedelijkheid te generen.