Personalia - Benoemingen

Het Kadaster heeft vier nieuwe directeuren benoemd. Mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tieroff is benoemd tot directeur rechtszekerheid. Hij was directeur regiodirectie Zuid.