Voorsprong ontwerpers in verduurzaming

Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit worden versterkt? Dat is de centrale vraag van de Eo Wijers-prijsvraag,die dit jaar voor de 10e keer is uitgeschreven. Landschapsarchitect en voormalig rijksadviseur Yttje Feddes en Hans Leeflang, voorzitter van de Eo Wijers-stichting, benadrukken welke winst de prijsvraag voor de regio Stedendriehoek kan opleveren én voor de bureaus die eraan gaan deelnemen. Nog tot 20 januari kunnen deze zich aanmelden.