De Wachtpost markeert nieuwe Hollandse Waterlinie

Onlangs is het Monument voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgeleverd, de Wachtpost. Het ontwerp is gemaakt door Studio Eric Klarenbeek en Maartje Dros van het bureau Designers of the Unusual samen met historici, de re-enactment group Nederland Neutraal en 3D-experts.

De wachtpost is één van de gereconstrueerde objecten uit de tijd van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tegelijk met de dijkverbetering van de Diefdijk, Gelderland wordt ook een aantal militaire objecten uit deze periode hersteld.

Het werk aan de Diefdijk is opgedragen aan de gemobiliseerde soldaten in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de periode 1914-1918. De wachtuitrusting van een soldaat bestond uit: Het uniform met een kepie en een M95 geweer met bajonet en blokpatroontas en een fiets. Alle elementen zijn met nieuwe betontechnieken in het werk tot een collage aaneengeregen. De soldaat is een optische illusie die doet vermoeden dat de soldaat nog steeds op wacht staat.

De Diefdijklinie dateert uit de 13e eeuw met als doel om Zuid-Holland te beschermen tegen Gelders water. In de loop der eeuwen is de dijk regelmatig doorgebroken, gerepareerd, verhoogd en versterkt. Tot op de dag van vandaag is de oorspronkelijke doelstelling dezelfde gebleven, namelijk veilig bij hoogwater en geschikt voor vervoer. Daarnaast maakte vanaf begin 19e eeuw tot midden 20e eeuw de dijk ook deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De Diefdijklinie vormt een kwart van de totale lengte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die liep van Muiden tot aan de Biesbosch. De Nieuwe Hollandse waterlinie was een verdedigingslinie die dienst heeft gedaan van 1815 tot ongeveer 1940. Dijken, kaden, sluizen en forten waren onderdeel van een ingenieus verdedigingssysteem waarmee weilanden onder water gezet konden worden. Water was daarbij het verdedigingswapen.