Petitie: Stadhuis Wim Quist verdient waardige verbouwing

Op het eerste gezicht een kantoorgebouw als elk ander, maar bij nadere beschouwing een verrassend gelaagd stuk architectuur: dat is het stadhuis van Zeewolde, ontworpen door Wim Quist in 1985. Sinds kort zijn er plannen voor een verbouwing. Deze doen volgens architect Kees van der Hoeven geen recht aan het gebouw. Daarop startte deze een petitie voor een beter verbouwingsplan dat de oorspronkelijke architectuur in ere houdt.

Op petities.nl is de petitie ´Stadhuis Zeewolde verdient een beter lot´ te vinden. Hierin wordt de gemeenteraad van Zeewolde opgeroepen om het huidige plan voor de verbouwing “NIET goed te keuren, en vervolgens een BETERE architect aan te stellen die alsnog een WAARDIG en VAARDIG plan maakt voor dit gebouw.”

Het inmiddels 30-jarige stadhuis (ontworpen door architect en oud-Rijksbouwmeester Wim Quist) ziet er vandaag de dag nog piekfijn uit van de buitenkant. Volgens Van der Hoeven is dat te danken aan de ingenieuze detaillering en ingenieuze waterslagen die vlek- en vuilvorming al drie decennia hebben voorkomen. In een van de eerste architectenmonografieën van uitgeverij 010 wordt ook al verwezen naar de toekomstbestendigheid van het gebouw. Historicus Ouke van de Woud schrijft daarin “het vinden van een bijzondere vorm die toch ook de betrekkelijk eenvoudige verhoudingen van een kleine plattelandsgemeente uitdrukt, is ongetwijfeld cruciaal in de ontwerpopgave geweest, temeer omdat de oplossing niet alleen nu, maar ook nog over vijftig jaar geldig moet zijn.”

“Raadszaal wordt voetbalkantine”

In de tekst van de petitie is duidelijk te lezen dat de verbouwing bij architect Kees van der Hoeven veel emoties losmaakt. “Belangrijke publieke ruimtes zoals de raadszaal en de ontvangsthal worden verknoeid en ingericht als een overjarige voetbalkantine” concludeert hij.

Onherstelbaar beschadigd

Een belangrijk pijnpunt met betrekking tot de verbouwing betreft het feit dat er een – volgens Van der Hoeven duur en overbodig – installatieplan is gemaakt. Hiermee wordt voorbij gegaan aan het succesvolle bestaande systeem van natuurlijke ventilatie en verwarming. De introductie van een standaard verlaagd plafond dat het schuine stramien van de draagconstructie negeert, is Van der Hoeven een doorn in het oog. Vooral omdat er eenvoudig alternatieven zijn te verzinnen. Tel daarbij op dat er tot op heden nog geen installatieplan is gepresenteerd dat de goedkeuring van de welstandscommissie kon wegdragen, en je komt welhaast automatisch tot de conclusie dat de basis voor dit verbouwingsplan wel heel mager is en de kans aanzienlijk is dat bij doorgang een werk uit het oeuvre van een belangrijke Nederlandse architect onherstelbaar wordt beschadigd.

Eigen verbouwingsplan

Saillant detail is dat Wim Quist, die vandaag zijn 85-ste verjaardag viert, zelf een verbouwingsplan aanbood aan de gemeenteraad. Dit plan werd door de raad van de hand gedaan als “te duur”. Aan de lokale media liet Quist in september reeds weten geen enkel bezwaar te hebben tegen verbouwing, maar wel op de armoedige wijze waarop dat nu in de plannen naar voren komt.

Ondertekenen?

Op 4 november sluit de petitie. Ondertekenen kan op petities.nl. Op moment van schrijven is de petitie ondertekend door ruim 100 mensen, waaronder diverse bekende architecten.