Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen ontslagen

Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen is met onmiddellijke ingang ontslagen. Als reden van het ontslag noemen de Belgische kranten vandaag de gang van zaken rond een studieopdracht in Albanië. Hem wordt "belangenvermenging" ten laste gelegd. Het ontslag is pikant te noemen, aangezien Peter Swinnen in juni zou terugtreden als Vlaams Bouwmeester. Volgens betrokkenen kan het ontslag dan ook niet worden los gezien van het voornemen van de Vlaamse regering het ambt van bouwmeester af te schaffen.