Duurzaamheid door dierbaarheid

Dat dierbaarheid iets te maken heeft met duurzaamheid weet ik al jaren. Ik heb gezien hoe mijn oma, en daarna mijn ouders telkens dezelfde stoel met liefde opnieuw lieten bekleden en opknappen. In de tussentijd hadden ze al drie nieuwe stoelen kunnen kopen, maar uit nostalgische overwegingen werd er steeds veel energie in gestopt. Na het rondetafelgesprek van de Architect over duurzaamheid werd mij duidelijk dat dit niet alleen voor objecten geldt, maar ook voor gebouwen. Een gebouw dat ons dierbaar is, wordt niet snel gesloopt.