Definitief ontwerp Naturalis door Neutelings Riedijk

Het ontwerp voor de nieuwbouw en renovatie van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden van Neutelings Riedijk Architecten is gereed. Het ontwerp heeft een ‘ensemble’ karakter en versterkt de verzameling van de bestaande gebouwen met nieuwe gebouwdelen en buitenruimten.