Gouden Piramide 2015 - Gebiedsontwikkeling

Het is weer mogelijk om in te schrijven voor de Gouden Piramide. De jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening staat dit jaar in het teken van Gebiedsontwikkeling.