Naar een andere ruimtelijke ontwikkeling

De ontwikkeling van ruimte in Nederland stagneert, waardoor de structurele leegstand van vastgoed en bouwrijpe grond oploopt. Leek dit op het eerste gezicht veroorzaakt door de economische crisis, bij nader inzien is deze crisis een nieuwe economische werkelijkheid. Daarbij hoort een wezenlijk andere manier van ruimtelijk ontwikkelen. Dit is een van de conclusies in ons boek De Flexibele Stad, oplossingen voor leegstand en krimp, waarin wij een nieuwe manier van ruimtelijk ontwikkelen propageren.