Federatie Welstand benoemt kwaliteitsteam autoroutes

De Federatie Welstand stelt een adviesteam in voor de kwaliteit van snelwegen en hun omgeving. Dit kwaliteitsteam ondersteunt de lokale welstandscommissies bij hun advisering over nieuwe plannen die de snelweg en de omgeving daarvan veranderen.