Funderingsloos geluidsscherm

De slappe Nederlandse bodem vormt het belangrijkste probleem bij het bouwen van geluidsschermen. Niet alleen zijn lange heipalen nodig om de constructie stabiel te maken, ook leidt de onvoorspelbaarheid van de grond geregeld tot verzakkingen.