Oplevering - VMBO 'de Nuborgh' Elburg

GAJ Architecten ontwierp in opdracht van de gemeente Elburg een VMBO-school die plaats biedt aan ongeveer 1000 leerlingen.