Herkansing ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen

Na pogingen van eerder kabinetten gaan minister Cramer (Ruimte en Milieu) en minister van der Hoeven (EZ) het nogmaals proberen. Zij willen de kwaliteit en de ruimtelijke inpassing van bestaande en nieuw aan te leggen bedrijventerreinen bevorderen.