Waar snelweg en stad bij elkaar komen

Onlangs besloot Rijkswaterstaat om de A6, A1, A9 en A10 te verbreden. De gemeente Almere heeft in samenspraak met de ministeries van VROM en VenW, Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland de kansen en mogelijkheden onderzocht die de vernieuwde snelweg biedt voor de regio en verschillende voorstellen ontwikkeld.