Project - Verleden als basis

De eerste paal van het project Prima Bolnes, een ontwerp van KOW Herstructurering in opdracht van Ballast Nedam Bouw West en Woonvisie Ridderkerk is geslagen.Het project omvat 81 koopwoningen en 144 huurwoningen en bestaat uit zowel appartementen als eengezinswoningen.

bolnes-appartementen.jpg

Bij het ontwerpen van de nieuwe woningen zijn sfeer en beelden uit het verleden gebruikt en ingepast in de nu aanwezige stedebouwkundige structuur. Het boezemwater, op kaarten uit 1800 al zichtbaar, de jaren dertig wijk aan de overzijde van het water en het huidige stratenpatroon zijn belangrijke dragers van het nieuwe plan. Zo zijn, net zoals aan de overzijde van het boezemwater, rijwoningen geplaatst. Hiermee krijgt het boezemwater de allure van een ‘singel’.

bolnes-eengezinswoningen.jpg

In het midden van het plan is de Gerrrit Maritzstraat behouden gebleven. Deze vormt als ‘stadstuin’, het autoluwe hart van het nieuwe plan. De appartementen zijn op de drie hoeken van het plangebied geplaatst. De stadstuin wordt zo omarmd en krijgt hierdoor een besloten karakter.

Voor de woningen aan de Generaal Smutsstraat en de Gerrit Maritzstraat is gewerkt met verschillende kleuren baksteen en verschillende hellingshoeken voor de kappen. De drie appartementengebouwen hebben een klassieke gevelindeling met een basement, een middendeel en een toplaag. In het basement is de halfverdiepte parkeergarage opgenomen. In de bovenliggende verdiepingen de appartementen. Alle appartementen zijn voorzien van een ruime buitenruimte in vorm van een terras, of een balkon. Het plan moet in 2010 gerealiseerd zijn.

bolnes-bouwplan.jpg