de Architect oktober 2005

Sinds de instorting van de ICT sector en de aanslag van 11 september 2001 is er weinig beweging op de kantorenmarkt. De aantrekkende economische groei heeft zich nog niet vertaald in een vraag naar nieuwe kantoren. Er zijn enkele experimenten, maar over het algemeen is hiervoor weinig belangstelling.