de Architect december 2014

In deze laatste Architect van 2014 wordt de rol van de Rijksbouwmeester tegen het licht gehouden. Aanleiding vormt het vertrek van Frits van Dongen. Zijn vertrek maakt pijnlijk duidelijk dat het onmogelijk is geworden om je eigen praktijk als architect uit te oefenen, naast een aanstelling als Rijksbouwmeester voor drie dagen. Van Dongens betrokkenheid bij een grote gemeentelijke bouwopdracht voor het Spuikwartier in Den Haag was de directe aanleiding.