Eerste drie Natura 2000-gebieden definitief aangewezen

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 19 februari 2008 de eerste drie Natura 2000-aanwijzingsbesluiten genomen. Het gaat om de aanwijzing van het rijksgebied Voordelta en de twee aanverwante duingebieden Voornes Duin en Duinen Goeree en Kwade Hoek.