SFA gaan krapte op de arbeidsmarkt te lijf

“Om in de toekomst voldoende technisch personeel te kunnen aantrekken moet de architectenbranche een oplossing verzinnen voor het onjuiste beeld van studenten dat een bouwkundige in een architectenbureau functioneert als tekenarm van de architect. Een eerste stap zou kunnen zijn om de functienaam te wijzigen, in een term die beter aansluit bij de brede werkzaamheden van de bouwkundig tekenaar.”