Parkrand Oost, Rotterdam - Steenhuis Bukman Architecten

In de nieuwe Rotterdamse wijk Zestienhoven ligt het project Parkrand Oost; een bouwplan met 23 woonhuizen. Het is onderdeel van de woonbuurt Bovenbeek en vormt de beëindiging van deze buurt aan het Westerdijkpark; een groen park, bovenop de ondergrondse HSL.

Toelichting Steenhuis Bukman Architecten | Beeld Jannes Linders

Het plan bestaat uit vier stadswoningen op de hoek van dit park met de Van der Duijn van Maasdamweg en een reeks van 19 brede eengezinswoningen aan het park, verdeeld over twee blokken. De stadswoningen op de hoek zijn vier lagen hoog en vormen de overgang van de laanwoningen aan de Van der Duijn van Maasdamweg naar de parkbebouwing. Deze woningen hebben een grote keuken op de begane grond met de woonkamer op de eerste verdieping, gesitueerd aan een riant dakterras.

Boven de woonverdieping liggen twee grote slaapverdiepingen en de woningen zijn voorzien van een parkeergarage op maaiveld, waar zich tevens de berging bevindt. Door de afwijkende bouwhoogte vormen deze stadswoningen een architectonisch en stedenbouwkundig accent op de hoek.

Aan de parkzijde zijn royale, brede eengezinswoningen ontworpen in drie bouwlagen. De woningen zijn verdeeld over twee blokken en vormen tezamen een geheel, een wand die het park stedenbouwkundig inkadert. De individuele woningen zijn daarbij herkenbaar, maar in gevelbeeld ondergeschikt gemaakt aan de totaalcompositie van de gehele parkrand.

Beeld Jannes Linders
Beeld Jannes Linders

De woningen hebben een gelijke bouwhoogte en in principe dezelfde verticale gevelopeningen, waarbij ramen op de verdiepingen twee aan twee verticaal gekoppeld zijn tot een element. Deze verticale raampartijen vormen een strak ritme over het hele plan, waar incidenteel verbijzonderingen aan toegevoegd zijn. Deze accenten worden gevormd door speciale gevelkozijnen. Er komen bijvoorbeeld bloemkozijnen voor, al dan niet in combinatie met Franse balkons, maar ook diepliggende gevelkozijnen met wit afgewerkte neggekanten. Door per woning de positie van deze speciale kozijnen te laten verschillen is een gevarieerde gevelwand tot stand gekomen, een compositorische reeks.

De kwaliteit van wonen aan het Westerdijkpark wordt benadrukt de hoge plafonds van de begane grond. De woonkamers liggen ongeveer een halve meter boven maaiveld en kijken daardoor vrij over de groene omgeving uit. Bijzonder daarbij zijn de royale terrassen die die vrij in het park liggen, met plantenbakken en kleine trappetjes afgescheiden van het openbaar gebied.

De woningen zijn aan de parkzijde nadrukkelijk als een geheel ontworpen, maar aan de andere zijde van de blokken is een kleinschaliger beeld nagestreefd. Het idee hierachter is dat de bebouwing aan deze kant meer een geheel vormt met de kleinschalige bebouwing in het binnengebied. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de dakvorm. Om en om hebben de woningen een schuin dak, zodat het beeld van individuele woningen versterkt wordt. Dit dak is geheel uitgevoerd in zink, inclusief de dakkapel die daarbij hoort.

Beeld Jannes Linders
Beeld Jannes Linders

Er is veel aandacht besteed aan het entreegebied en de voortuinen van de woningen. De tuinen zijn met groene hagen omzoomd en de toegang wordt benadrukt door een gemetseld baksteenpenant, voorzien van brievenbus, huisnummer en buitenlamp. In de tuin is een auto-opstelplaats gemaakt die eveneens een groene omrastering krijgt. Deze parkeerplek ligt op het niveau van de straat, terwijl de rest van de tuin schuin oploopt naar de voordeur.

De buitenberging is mooi weggewerkt in het volume van de woning, waarbij de keuken met een grote (en hoge) erker een mooie oriëntatie op de tuin heeft. Een bijzondere toevoeging is de fruitboom die in iedere voortuin is opgenomen en voor een zekere beslotenheid zorgt.

Het materiaalgebruik is robuust en duurzaam, met mooi verouderende materialen en veel glas. Door de uitgesproken rode baksteenkleur sluit het plan goed aan op de laanwoningen in de omgeving. De stenen hebben een genuanceerd uiterlijk en zijn zonder stootvoegen gemetseld, waardoor de horizontale voegen vooral spreken. Dit levert een geraffineerd lijnenspel op.

Verdere verfijning in het gevelbeeld ontstaat door ambachtelijke detaillering met paarsrode accentstenen en bijzondere metselverbanden. Kleinschalige toevoegingen zoals luifels, doorvalhekjes en tuinschermen, verlevendigen het beeld.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.