ARC24: Museum Paleis het Loo, Apeldoorn - KAAN Architecten

Via een prijsvraag won KAAN Architecten in 2016 de opdracht voor de renovatie en uitbreiding van Museum Paleis Het Loo. Het ontwerp voor de eigentijdse uitbreiding is ontleend aan de plattegrond, de proporties van het barokke paleis en de historische omgeving. Het voegt meer dan 5000 vierkante meter aan nieuwe voorzieningen en ruimtes toe. Een zorgvuldige restauratie van het paleis en een nauwgezet asbestverwijderingsproces waren daarnaast onderdeel van het ambitieuze project.

Toelichting KAAN Architecten | Beeld Simon Menges, Sebastian van Damme

De ingreep van KAAN Architecten is ingegeven door deze onlosmakelijke verbinding tussen architectuur en landschap. De gehele uitbreiding is ondergronds gerealiseerd en de nieuwe waterpartij is met de architectuur geïntegreerd, waardoor de traditie van een totale compositie zich voortzet zonder het historische beeld te verstoren.

Goede samenwerking gaat over een continue en op vertrouwen gebaseerde interactie tussen ontwerpproces, besluitvorming, uitvoering en implementatie van conclusies: de dialoog. Daarbij is een voortdurende interactie en wederzijdse afhankelijkheid tussen bestuur, controle, proces en het ontwerp van cruciaal belang. Zo ook bij Het Loo, wij zijn de opgave aangegaan als een integraal samenwerkend ontwerpteam van architect en adviseurs, samen met de opdrachtgever en gebruikers.

Beeld Simon Menges, Sebastian van Damme
Beeld Simon Menges, Sebastian van Damme

Speciale aandacht is besteed aan de afwerking van de trappen, vloeren en muren, die op elkaar aansluiten in patroon en materialisatie. Door gezandstraald, gezoet en gepolijst marmer af te wisselen is een subtiele gelaagdheid bereikt, die vervolgens speels tot leven wordt gebracht door weerspiegelingen van het daglicht via de waterbassins. Tegenover het geaderde witte marmer staat de warmte van het notenhout op de deuren, overal waar men de overgang maakt naar nieuwe ruimtelijke ervaringen.

'Het doel van het ontwerp is evenwicht creëren tussen oud en nieuw, een resultaat dat groter is dan de som der delen,' aldus Prof. Dikkie Scipio. Op het eerste gezicht zijn de renovatie en uitbreiding onzichtbaar, maar de vernieuwing wordt langzaam onthuld door een reeks weloverwogen elementen. Elk element verrijkt de bezoekerservaring zonder afbreuk te doen aan het monument, waardoor Paleis Het Loo een vitale culturele instelling blijft voor de toekomst.

Beeld Simon Menges, Sebastian van Damme
Beeld Simon Menges, Sebastian van Damme

De ingreep van KAAN Architecten is ingegeven door deze onlosmakelijke verbinding tussen architectuur en landschap. De gehele uitbreiding is ondergronds gerealiseerd en de nieuwe waterpartij is met de architectuur geïntegreerd, waardoor de traditie van een totale compositie zich voortzet zonder het historische beeld te verstoren. In het ruimtelijk functioneel ontwerp is gekozen om de duidelijk onderscheiden programmaonderdelen geconcentreerd per gebouwdeel vorm te geven met een eigen entree.

De centrale Grand Foyer vormt de crux van de verbetering in de samenhang der gebouwdelen en zorgt voor een heldere en overzichtelijke routing, bereikbaarheid en oriëntatie. De entrees van het Corps de Logis, het Oranje-museum en de nieuwe tentoonstellingsruimtes liggen bij elkaar in de Grand Foyer. De publieks-ondersteunende functies zijn samengebracht en gekoppeld aan het entreegebied.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.