ARC24: Fierenshoven, Antwerpen - Happel Cornelisse Verhoeven

Happel Cornelisse Verhoeven heeft samen met Molenaar & Co de afgelopen jaren gewerkt aan de renovatie, restauratie en uitbreiding van de Fierenshoven. De sociale appartementengebouwen waren vervallen en de woningen voldeden niet meer voor hedendaags wonen. Vanuit die argumenten dreigde sloop. Door maximaal in te zetten op de materiële en culturele kwaliteiten werd het gebouw door een groep betrokken buurtbewoners eerder van de sloop gered en besloot de stad Antwerpen tot renovatie.

Toelichting Jan Konings | Beeld Karin Borghouts

Om beter aan te sluiten bij eigentijdse woonbehoeftes zijn we op zoek gegaan naar een methode om met beperkte sloop de woningen te vergroten en te variëren. We hebben daarbij appartementen horizontaal en verticaal samengevoegd tot grotere wooneenheden met zowel individuele als collectieve woontypes. Verschillende polyvalente ruimtes bieden ruimte aan bijeenkomsten en de bewoners delen een ruime wasruimte en een fietsenstalling.

Een dergelijk hoog resultaat kan alleen maar tot stand komen in een goede samenwerking tussen opdrachtgever, architecten, ingenieurs, aannemer en stad. Bij de Fierens heeft iedereen zijn/haar expertise ingezet om complementair te zijn aan de ander. Samenwerken aan een goed gematerialiseerd (woon)gebouw waarmee we de cultuurhistorie duurzaam kunnen verbinden aan de actualiteit en de toekomst, is overigens ook het liefste wat we doen!

Beeld Karin Borghouts
Beeld Karin Borghouts

Het plan bouwt voort op de aantoonbaar duurzame materialiteit voor de lange duur. Zowel van binnen als van buiten is met eenzelfde zorg als Fierens aan de materialiteit gewerkt. We deden bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek naar het kleurgebruik en brachten de polychromie van Fierens terug. Elke woning heeft een nieuwe Fierenstegelvloer en typische Fierenskeuken gekregen.

De eerste stap was het inzetten op zoveel mogelijk behoud van materiaal en daarmee op CO2-neutraliteit. Het gebouw is vervolgens energiezuinig gemaakt door het van binnenuit volledig te isoleren, de kozijnen zijn vervangen in verduurzaamd hout en voorzien van dubbel HR+++ glas. De daken zijn vergroend. Daarnaast hoeven de natuurdaken zelden te worden besproeid door de opslag van water in regentonnen die ervoor zorgen dat in tijden van droogte de beplanting nog steeds kan worden bewaterd.

Beeld Karin Borghouts
Beeld Karin Borghouts

Het vernieuwde ensemble volgt de morfologie van de zogenaamde ‘Weense Hoven’ waarbij woonblokken van vijf tot tien bouwlagen zijn geschikt rondom gemeenschappelijke en autovrije binnenhoven. Speciaal voor de vernieuwing van dit project is de Van Craesbeeckstraat heringericht tot autovrij derde hof tussen de twee blokken. Ook het binnenhof is vergroend met grote bomen en nieuwe plantenbakken rondom met verschillende plantensoorten die ook langs de gevel omhoog mogen klimmen.

De wens bestond om de Fierens te transformeren tot hedendaags stedelijk wooncomplex met gezinsappartementen en deelfuncties. In de Fierens zitten gezinswoningen met diverse groottes tussen 65m2 en 130 m2, deelappartementen waar drie tot vijf personen een woning delen, maar wel beschikken over eigen kamers met sanitair en kitchenette. In het project zijn vier logeerkamers voorzien en een aantal jokerkamers die nog niet geprogrammeerd zijn maar juist door bewoners van een functie voorzien kunnen worden.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.